Naziv
Diplomska radionica II - moderna i suvremena povijest
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
8
Šifra
205274
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Cilj Diplomske radionice II je usmjeravati studente u istraživačkom i analitičko-interpretativnom radu na prethodno definiranoj temi diplomskog rada kako bi njihovi radovi bili što kvalitetniji.
Sadržaj
 1. Definiranje polaznika, načina rada i obaveza studenata. Isticanje da će se nastava orijentirati prema prijavljenim temama diplomskih radova i da je cilj Diplomske radionice II u podizanju kvalitete provođenog istraživanja, analize, argumentiranja, interpretacije i pisanja diplomskog rada.
 2. Predavanje o povijesnim kontekstima važnim za prijavljene teme (predmetni ili gostujući nastavnik s modula moderne i suvremene povijesti)
 3. Predavanje: Kako provesti što kvalitetnije istraživanje za potrebe diplomskog rada?
 4. Odlazak u Hrvatski državni arhiv (upoznavanje s dodatnim fondovima koji su važni za kontekst prijavljenih tema, odnosno mogu dati dodatnu kvalitetu istraživanju)
 5. Odlazak u Hrvatski državni arhiv (upoznavanje s dodatnim fondovima koji su važni za kontekst prijavljenih tema, odnosno mogu dati dodatnu kvalitetu istraživanju)
 6. Javna obrana diplomskog rada (organiziranje obrane studenta/studentice starije generacije u terminu diplomske radionice)
 7. Kako napisati uvodno poglavlje - analiza izabrane knjige
 8. Analiza izabranog članka – primjer tumačenja arhivskih izvora
 9. Analiza izabranog članka – primjer istraživanja novina kao izvora
 10. Rad na tekstu – primjer istraživanja usmenih, memoarskih i dnevničkih izvora
 11. Rad na tekstu – primjer istraživanja udžbenika povijesti
 12. Rad na tekstu – primjer istraživanja drugih vrsta izvora
 13. Predstavljanje i rasprava o istraživanjima provedenim za potrebe diplomskog rada ili napisanim poglavljima
 14. Predstavljanje i rasprava o istraživanjima provedenim za potrebe diplomskog rada ili napisanim poglavljima
 15. Predstavljanje i rasprava o istraživanjima provedenim za potrebe diplomskog rada ili napisanim poglavljima

Ishodi učenja
 1. Sposobnost provođenja samostalnog istraživanja
 2. Vještina analiziranja i tumačenja različitih vrsta povijesnih izvora
 3. Sposobnost šireg kontekstualiziranja analiziranih povijesnih izvora
 4. Vještina predstavljanja i rasprave o provedenom istraživanju i radovima nastalima na temelju istraživanja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Literatura će biti definirana u skladu s temama prijavljenih diplomskih rada i u dogovoru sa studentima
Dopunska literatura
 1. Literatura će biti definirana u skladu s temama prijavljenih diplomskih rada i u dogovoru sa studentima

Obavezan predmet na studijima
Izborni predmet na studijima
 1. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 4. semestar