Naziv
Filozofija odgoja - opći predmet
Organizacijska jedinica
Centar za obrazovanje nastavnika
ECTS
4
Šifra
198896
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Opisati i interpretirati ključne pojmove i teme filozofije odgoja, potaknuti kritički način mišljenja i analizu zatečenoga stanja u odgojnim i obrazovnim sustavima, poticanje znatiželje, razumijevanje temeljnih pojmova vezanih uz moral i etiku, razumijevanje utjecajnih filozofskih teorija odgoja
Sadržaj
 1. Uvodni susret i dogovor oko rada u kolegiju
 2. Uvod u filozofiju odgoja
 3. Nagovor na filozofiju
 4. Uvod u etiku; osnovni etički pojmovi i pravci
 5. Sofisti, Sokrat, kritičko mišljenje
 6. Platonova koncepcija odgoja
 7. Filozofija odgoja J.-J. Rousseaua (I)
 8. Filozofija odgoja J.-J. Rousseaua (II)
 9. Emocije i odgoj
 10. Igra
 11. Autoritet i disciplina
 12. Kazna i kažnjavanje
 13. Humanistički obrazovni ideali
 14. Suvremene tendencije u filozofiji odgoja
 15. Završna rasprava

Ishodi učenja
 1. Opisati i interpretirati ključne pojmove filozofije odgoja.
 2. Opisati i interpretirati strukturu i ciljeve sokratskog dijaloga.
 3. Opisati i primijeniti osnovne principe kritičkoga mišljenja.
 4. Opisati i usporediti temeljne etičke pravce.
 5. Opisati, usporediti i intepretirati ključne teorije u filozofiji odgoja.
 6. Na osnovnoj razini analizirati povezanost emocija i odgoja.
 7. Analizirati pojmove igre, autoriteta, discipline i kazne.
Metode podučavanja
Predavanja, rasprave, individualni zadaci
Metode ocjenjivanja
Sudjelovanja u nastavi, ispit

Obavezna literatura
 1. Canivez, P. (1999), Odgojiti građanina? (Zagreb: Durieux): pogl. 2 (str. 33-53), pogl. 4 (str. 79-105), pogl. 6.1. (str. 132-145).
 2. Liessmann, Konrad Paul (2008), Teorija neobrazovanosti. Zablude društva znanja (Zagreb: Jesenski i Turk).
 3. Nussbaum, Martha (2012), Ne profitu: zašto demokracija treba humanistiku (Zagreb: Zagrebački holding, Podružnica AGM): pogl. 3 i 4 (str. 45-101), pogl. 6 (str. 119-147).
 4. Klooster, D. (2002), "Što je kritičko mišljenje?", Metodički ogledi 9, str. 87-95.
Dopunska literatura

Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar