Naziv
Psihologijska ljetna škola
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS
5
Šifra
198863
Semestri
ljetni
Satnica
Seminar
30
Terenske vježbe
45

Cilj
Studenti će dobiti iskustvo osmišljavanja i realizacije istraživačkog projekta kroz suradničko učenje i timski rad s kolegama i nastavnicima
Sadržaj
 1. bihevioralni imunosni sustav
 2. pandemija
 3. ljubavni život tijekom pandemije
 4. seksualni život tijekom pandemije
 5. traženje partnera
 6. gađenje
 7. definiranje hipoteza
 8. online metoda
 9. prikupljanje podataka
 10. kreiranje upitnika
 11. obrada podataka
 12. grupni rad
 13. traženje sponzora
 14. organizacija prijevoza
 15. organizacija smještaja

Ishodi učenja
 1. Istražiti i raspraviti dosadašnje spoznaje iz područja psihologije kojim se bavi ljetna škola
 2. Učinkovito komunicirati javnosti značaj teme i provedbe istraživanja u svrhu prikupljanja financijskih sredstava te primjene dobivenih spoznaja u praksi
 3. Integrirati spoznaje dobivene istraživanjem i timskim radom u svrhu vlastitog profesionalnog razvoja
 4. Suradnički interpretirati i prezentirati nalaze istraživanja
 5. Primijeniti složene postupke obrade prikupljenih podataka
 6. Provesti empirijsko istraživanje u skladu s etičkim standardima struke
 7. Primijeniti relevantnu metodologiju i odabrati ili konstruirati instrumente za istraživanje u području
 8. Kroz timski rad odabrati društveno aktualne istraživačke probleme i suradnički kreirati relevantno istraživanje
Metode podučavanja
Terenska nastava
Metode ocjenjivanja
Nema ocjena

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar