Naziv
Suvremeni frankofoni film
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Francuski
ECTS
4
Šifra
198909
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Upoznavanje s najvažnijim tendencijama u suvremenim frankofonim kinematografijama, njihovim istaknutim predstavnicima i reprezentativnim ostvarenjima
Sadržaj
 1. Konstituiranje kolegija, upoznavanje s literaturom, filmografijom, metodologijom rada i obavezama studenata. Kratak pregled tema kolegija.
 2. Presjek stilskih struja u francuskoj kinematografiji nakon 1990-ih, kontekstualiziranje razmatranih pojava i značajki u šire, europske okvire.
 3. Nove realističke tendencije u francuskom filmu. Nasljeđe, odrednice, značajne autorske poetike.
 4. Novi socijalni realizam. Povratak „političkog“, naglašenost „angažiranog“ u ostvarenjima 1990-ih i kasnije. Robert Guédiguian.
 5. Mladi francuski film. Film francuskog sjevera. Mathieu Kassovitz. Xavier Beauvois, Bruno Dumont.
 6. Belgijski frankofoni film. Jean-Pierre i Luc Dardenne, Chantal Akerman, Jaco van Dormael.
 7. Rezimiranje i provjera znanja.
 8. Film nove francuske ekstremnosti. Gaspar Noé, Claire Denis, François Ozon.
 9. Francuski autori sjeverno-afričkog porijekla; pitanje identiteta, korijena, periferije, margine. Film predgrađa i „cinéma beur“. Abdellatif Kechiche.
 10. Novovalni autori u 1990-ima i 2000-ima. Dokumentarizam. Filmski esejizam. Agnès Varda, Jean-Luc Godard.
 11. Kanadska frankofona kinematografija. Xavier Dolan.
 12. Animirani film.
 13. Odnos književnog teksta i ekranizacije kao oblik intersemiotičkog prevođenja.
 14. Filmska glazba. Vladimir Cosma.
 15. Rezimiranje i provjera znanja.

Ishodi učenja
 1. Povezivanje novostečenih filmoloških znanja s već usvojenim znanjima iz područja francuske književnosti, ali i traduktologije (intersemiotičko prevođenje) te metodike jezika.
 2. Uvid u suvremena kretanja u frankofonim kinematografijama, sposobnost samostalne analize filmske cjeline kao i filmskog vrednovanja
 3. uočiti bitne elemente u nepoznatom tekstu, protumačiti i sažeti smisao tekstova na francuskom jeziku koji pripadaju različitim tipovima diskursa i funkcionalnim stilovima
 4. prepoznati različite funkcionalne stilove tekstova i primijeniti njihova obilježja u okviru šireg studijskog programa preddiplomskog studija francuskog jezika i književnosti
Metode podučavanja
Predavanje, seminari i radionice, samostalni zadatci
Metode ocjenjivanja
Redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u seminarima i izvršavanje zadataka, kolokvij i pismeni ispit

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar