Naziv
Talijanska književnost humanizma i renesanse (II. skupina)
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
198897
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Upoznavanje strukturalnih, kompozicijskih, metričkih i poetičkih značajki te književno-povijesnoga konteksta važnih talijanskih književnih djela iz 15. i prve polovice 16. stoljeća; čitanje, parafraziranje i tumačenje tekstova u izvorniku; usvajanje i promišljanje sekundarne literature u povijesnoj perspektivi.
Sadržaj
 1. Humanizam i renesansa: uvodno predavanje. Poggio Bracciolini: poslanice.
 2. Leon Battista Alberti: Libri della famiglia.
 3. Angelo Poliziano: Stanze per la giostra.
 4. Angelo Poliziano: Fabula di Orfeo.
 5. Luigi Pulci: Morgante.
 6. Matteo Maria Boiardo: Orlando innamorato.
 7. Iacopo Sannazaro: Arcadia.
 8. Kolokvij.
 9. Niccolò Machiavelli: Il Principe.
 10. Niccolò Machiavelli: Mandragola.
 11. Ludovico Ariosto: Orlando furioso (uvodno predavanje).
 12. Ludovico Ariosto: Orlando furioso.
 13. Baldassarre Castiglione: Libro del Cortegiano.
 14. Pietro Aretino: Dialogo. Angelo Beolco: Parlamento de Ruzante. Teofilo Folengo: Baldus.
 15. Kolokvij.

Ishodi učenja
 1. prepoznati žanrove, rodove i vrste talijanske književnosti humanizma i renesanse; prepoznati najvažnije predstavnike i djela
 2. prepoznati osnovne književnoteorijske i književnokritičke pojmove potrebne za analizu razmatranih književnih djela
 3. opisati strukturu razmatranih književnih djela na standardnom talijanskom jeziku
 4. analizirati razmatrane književne tekstove na talijanskom jeziku koristeći osnovne pojmove iz književne povijesti, teorije i kritike
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Marco Santagata, Laura Carotti, Alberto Casadei, Mirko Tavoni, Il filo rosso. Antologia e storia della letteratura italiana ed europea, Laterza , Bari, 2006.
Dopunska literatura
 1. A. Asor Rosa, Storia europea della letteratura italiana. I. Le origini e il Rinascimento, Einaudi, Torino, 2009.
 2. G. Ferroni, Storia della letteratura italiana. I. Dalle origini al Quattrocento, Milano, Einaudi, Torino, 1991.
 3. G. Ferroni, Storia della letteratura italiana. II. Dal Cinquecento al Settecento, Milano, Einaudi, Torino, 1991.

Izborni predmet na studijima
 1. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3., 5. semestar
 2. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar