Naziv
Talijanska književnost manirizma i baroka (II. skupina)
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
198898
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Upoznavanje strukturalnih, kompozicijskih, metričkih i poetičkih značajki te književno-povijesnoga konteksta važnih talijanskih književnih djela manirizma i baroka; čitanje, parafraziranje i tumačenje tekstova u izvorniku; usvajanje i promišljanje sekundarne literature u povijesnoj perspektivi.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij. Doba protureformacije. Manirizam kao stilski i književnoperiodizacijski pojam.
 2. Torquato Tasso: Rime.
 3. Torquato Tasso: Gerusalemme liberata (uvodno predavanje).
 4. Torquato Tasso: Gerusalemme liberata.
 5. Torquato Tasso: Aminta.
 6. Battista Guarini: Il pastor fido.
 7. Kolokvij.
 8. Barok: povijesni kontekst, poetike. Emanuele Tesauro: Il cannocchiale aristotelico.
 9. Giambattista Marino: la Lira.
 10. Giambattista Marino: Adone.
 11. Alessandro Tassoni: La secchia rapita.
 12. Tommaso Campanella: Scelta di alcune poesie filosofiche di Settimontano Squilla.
 13. Tommaso Campanella: La città del sole.
 14. Galileo Galilei: Dialogo sopra i due massimi sistemi.
 15. Kolokvij.

Ishodi učenja
 1. prepoznati žanrove, rodove i vrste talijanske književnosti manirizma i baroka, prepoznati najvažnije predstavnike i djela
 2. prepoznati osnovne književnoteorijske i književnokritičke pojmove potrebne za analizu razmatranih književnih djela
 3. opisati strukturu razmatranih književnih djela na standardnom talijanskom jeziku
 4. analizirati razmatrane književne tekstove na talijanskom jeziku koristeći osnovne pojmove iz književne povijesti, teorije i kritike
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Alberto Asor Rosa, Storia europea della letteratura italiana. Quattrocento e Cinquecento, Le Monnier Scuola, Milano, 2008.
 2. Alberto Asor Rosa, Storia europea della letteratura italiana. Seicento e Settecento, Le Monnier Scuola, Milano, 2008
Dopunska literatura
 1. G. M. Anselmi, "Aminta di Torquato Tasso", u La letteratura italiana. Le opere. 2: Dal Cinquecento al Settecento, Einaudi , Torino, 1993, str. 607-625.
 2. G. M. Anselmi, "Gerusalemme liberata di Torquato Tasso", u La letteratura italiana. Le opere. 2: Dal Cinquecento al Settecento, Einaudi, Torino, 1993, str. 627-662.
 3. P. Battista "La città del sole di Tommaso Campanella", u La letteratura italiana. Le opere. 2: Dal Cinquecento al Settecento, Einaudi , Torino, 1993, str. 725-758.
 4. A. Martini, "L'Adone di Giovanbattista Marino", u La letteratura italiana. Le opere. 2: Dal Cinquecento al Settecento, Einaudi, Torino, 1993, str. 777-797.
 5. M. L. Altieri Biagi, "Dialogo sopra i due Massimi Sistemi di Galileo Galilei", u La letteratura italiana. Le opere. 2: Dal Cinquecento al Settecento, Einaudi, Torino, 1993, str. 893-971.

Izborni predmet na studijima
 1. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 2. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar