Naziv
Terenska nastava
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS
6
Šifra
209436
Semestri
zimski, ljetni
Satnica
Vježbe u praktikumu
40

Cilj
Cilj terenske nastave je upoznati studente sa srednjovjekovnim spomenicima u jednoj od hrvatskih regija i analizom spomenika dodatno osnažiti njihovo razumijevanje određenih aspekata srednjovjekovnog života. Studenti se također upoznaju s promjenama krajolika i s odnosom čovjeka prema krajoliku.
Sadržaj
 1. Uvodne konzultacije sa studentima o regiji i spomenicima koji će se posjetiti.
 2. Uvodne konzultacije sa studentima o podjeli zaduženja za organizaciju putovanja, izradu prezentacija i izradu postera.
 3. Studentske prezentacije i predavanja nastavnika.
 4. Studentske prezentacije i predavanja nastavnika.
 5. Studentske prezentacije i predavanja nastavnika.
 6. Studentske prezentacije i predavanja nastavnika.
 7. Studentske prezentacije i predavanja nastavnika.
 8. Studentske prezentacije i predavanja nastavnika.
 9. Studentske prezentacije i predavanja nastavnika.
 10. Studentske prezentacije i predavanja nastavnika.
 11. Studentske prezentacije i predavanja nastavnika.
 12. Studentske prezentacije i predavanja nastavnika.
 13. Studentske prezentacije i predavanja nastavnika.
 14. Izrada postera.
 15. Završna diskusija.

Ishodi učenja
 1. Student razumije odnos čovjeka i krajolika.
 2. Student razumije promjene krajolika.
 3. Student zna kako izraditi poster.
 4. Student zna kako voditi grupe na terenskoj nastavi.
 5. Student zna kako organizirati grupno putovanje.
Metode podučavanja
Nakon uvodnih konzultacija s nastavnicima, studenti se pripremaju za terensku nastavu prikupljajući i analizirajući literaturu. Ujedno se bave i organizacijom putovanja. Studenti pripremaju kraće prezentacije o regiji i spomenicima koje će posjetiti. Prezentacije čitaju na licu mjesta, uz spomenike. Nastavnici drže predavanja u autobusu tijekom vožnje ili na licu mjesta. Nastavnici daju studentima upute kako organizirati takvo putovanje, a studenti preuzimaju organizaciju.
Metode ocjenjivanja
Studenti se ocjenjuju prema kvaliteti prezentacije i angažiranju na organizaciji putovanja.

Obavezna literatura
 1. Literatura ovisi o regiji koja se posjećuje i mijenja se svake godine.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij