Naziv
Institucije EU, Španjolske i Hrvatske
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Španjolski
ECTS
2
Šifra
161124
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Cilj je ovoga kolegija da studenti upoznaju s ustrojstvom institucija EU, Španjolske i Hrvatske u cilju da im se olakša i pomogne u prevođenju tekstova iz relevantnih područja.
Sadržaj
 1. Upoznavanje s planom, programom, metodologijom rada i izvorima
 2. Povijesni pregled nastanka EU s osvrtom na Španjolsku i Hrvatsku kao punopravnim članicama
 3. Pregled glavnih institucija EU: Vijeće, Parlament, Komisija, sudovi, središnja banka
 4. Usporedna analiza političkog i teritorijalnog ustroja Španjolske i Hrvatske
 5. Usporedna analiza ustroja veleposlanstava Španjolske i Hrvatske
 6. Usporedna analiza tijela zakonodavne vlasti Španjolske i Hrvatske
 7. Zakonodavna vlast u EU i njen utjecaj na punopravne članice
 8. Usporedna analiza političkih stranaka Španjolske i Hrvatske
 9. Usporedna analiza pravosudnog sustava Španjolske i Hrvatske (sudovi, sudski postupci, itd.)
 10. Pravosudna tijela EU i njihov utjecaj na punopravne članice
 11. Usporedna analiza tijela izvršne vlasti Španjolske i Hrvatske (vlada, ministarstva, itd.)
 12. Institucije izvršne vlasti u EU i njihov utjecaj na punopravne članice
 13. Usporedna analiza bankarskog sustava i bankarskih proizvoda u EU, Španjolskoj i Hrvatskoj
 14. Usporedna analiza zdravstvenog sustava u Španjolskoj i Hrvatskoj
 15. Rekapitulacija obrađenoga gradiva

Ishodi učenja
 1. upoznavanje s osnovnim nazivljem i pojmovima EU i njenih članica.
 2. spoznati razlike u funkcioniranju različitih sustava između Španjolske i Hrvatske, što će biti od ključne važnosti za točnost prijevoda tekstova iz relevnatnih područja.
 3. stjecanje specifičnih znanja o ustrojstvu državne uprave i ostalih institucija i tijela EU, Španjolske i Hrvatske.
 4. naučiti pronaći relevantne informacije i provjeriti njihovu vjerodostojnost u cilju ispravnosti prijevoda.
Metode podučavanja
Predavanja, samostalni zadaci, multimedija i mreža
Metode ocjenjivanja
Trajno praćenje, tjedni domaći zadaci, sudjelovanje u nastavi, pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Relevantna literatura za specifične teme, razni izvori informacija na internetu
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij