Naziv
Arhitekst u postmodernoj britanskoj književnosti
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS bodovi
6
Šifra
117898
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30

Cilj
Osvijestiti kontinuitet razvoja britanske književnosti kroz intertekstualnost, preispisivanje i oslanjanje novijih književnih tekstova na starije kanonske tekstove
Sadržaj
 1. 1. tjedan: osnovne odrednice postmoderne književnosti (McHale, Hutcheon)
 2. 2. tjedan: teorija arhiteksta (G. Genette)
 3. 3. tjedan: M. Cunningham The Hours – povijesna kontekstualizacija predloška V. Woolf Mrs. Dalloway i suvremeni intertekstualni odmaci u The Hours
 4. 4. tjedan: M. Cunningham, The Hours – nastavak analize
 5. 5. tjedan: Will Self, Dorian – esteticizam i dekadencija predloška (O. Wilde, The Picture of Dorian Gray) i hiperteksta
 6. 6. tjedan: Will Self, Dorian – nastavak analize i 1. kolokvij
 7. 7. tjedan: Robinson Crusoe, Gulliver's Travels i britansko 18. stoljeće kao hipotekst postmodernog romana
 8. 8. tjedan: Michael Coetzee, Foe – pseudofeminističko i postkolonijalno preispisivanje Robinsona Crusoea
 9. 9. tjedan: Michael Coetzee, Foe – nastavak analize
 10. 10. tjedan: Angela Carter, The Infernal Desire Machines of Doctor Hoffman – Gulliver's Travels kao hipotekst – rekonstrukcija Gulliverova mogućeg svijeta iz 4. putovanja
 11. 11. tjedan: Angela Carter, The Infernal Desire Machines of Doctor Hoffman – nastavak analize
 12. 12. tjedan: Alasdair Gray, Poor Things i Frankenstein - čudovišnost i postmodernizam
 13. 12. tjedan: Alasdair Gray, Poor Things - nastavak analize
 14. 14. tjedan: M. Atwood Hag-Seed i Shakesepare, The Tempest - metafikcija, intretekst, arhitekst
 15. 14. tjedan: zaključna rasprava i 2. kolokvij

Ishodi učenja
 1. upoznavanje s teorijom postmoderne književnosti
 2. upoznavanje s tumačenjem arhiteksta, palimpsesta i interteksta kako ih definira G. Genette
 3. samostalno kritičko promišljanje o navedenim konceptima te njihovo uočavanje u književnosti
 4. upoznavanje s postmodernizmom u britanskoj književnosti
 5. spoznavanje razvojnih strategija književnosti oslanjanjem na ranija djela
 6. upoznavanje s nekim od starijih kanonskih književnih djela na engleskom jeziku (Robinson Crusoe, Mrs. Dalloway, The Picture of Dorian Gray…)
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. L. Hutcheon, A Poetics of Postmodernism: History, Theory, Fiction, London& New York: Routledge: 1988
 2. B. McHale, Postmodernist Fiction, London & New York: Routledge: 1987
 3. M. Currie, Metafiction, Routledge, 1995
 4. G. Allen, Intertextuality, New Critical Idiom, London & New York: Routledge: 2000
Dopunska literatura
 1. M. Coetzee, Foe
 2. M. Cunningham, The Hours
 3. W. Self, Dorian
 4. A. Carter, The Infernal Desire Machines of Doctor Hoffman
 5. M. Atwood, Hag-Seed
 6. A. Gray, Poor Things

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 3. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij