Naziv
Intermedijalnost poljske književnosti i kulture
Organizacijska jedinica
Katedra za poljski jezik i književnost
ECTS
4
Šifra
160795
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Studenti će temeljem uvida u kulturološku povijest i pojedine krucijalne teme poljske kulture i umjetnosti, obrađene ne samo u mediju književnosti, nego i njezinim relacijama s drugim medijima (glazba, slikarstvo, arhitektura, film i drugo), upoznati, moći kritički prosuditi i analizirati različite fenomene poljske kulture, što će im u metodološkom i tematskom smislu pomoći u pripremama za završnu fazu studija i izradu diplomskog rada.
Sadržaj
 1. Kulturološki i intermedijalni pogled na poljsku kulturu
 2. Varšava: prostor u umjetnosti i književnosti
 3. Poljski regionalizam u književnosti i slikarstvu
 4. Tradicija poljske pjevane poezije
 5. Klasa i književnost
 6. Krakov: prostor u umjetnosti i književnosti
 7. Drugi u poljskoj književnosti i filmu
 8. Katolička crkva u poljskoj kulturi
 9. Poljska plemićka kultura
 10. Žene i poljski književni kanon
 11. Gej i lezbijska poljska književnost
 12. Chopin i književnost
 13. Glazba u poljskoj književnosti nakon 1945. godine
 14. Književnost na internetu
 15. Holokaust u književnosti i filmu

Ishodi učenja
 1. primijeniti kulturološka znanja u analizi umjetničkih prikaza pojedinih poljskih gradova i regija
 2. kritički preispitati pojavnost predodžbi poljskog nacionalnog identiteta u različitim umjetničkim medijima
 3. istražiti i komparirati različita razdoblja poljske književnosti s obzirom na pitanje klase, položaja žena i seksualnih manjina u poljskoj književnosti i književnom polju
 4. opisati i usporediti specifičnosti poljske književnosti o holokaustu u odnosu na europski književni kontekst
 5. izraditi seminarski rad i s mentorom raspraviti rezultate svoje analize
 6. izraditi seminarski rad i s mentorom raspraviti rezultate svoje analize
 7. izraditi seminarski rad i s mentorom raspraviti rezultate svoje analize
Metode podučavanja
Predavanja, prezentacije video i audio materijala.
Metode ocjenjivanja
Prisutnost na predavanjima, angažman na kolegiju, pozitivno ocijenjen seminarski rad, usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Maria Bogucka: Kultura, Naród, Trwanie. Dzieje kultury polskiej od zarania do 1989 roku, Varšava 2008.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij