Naziv
Italo Calvino od neorealizma do postmodernizma
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS
5
Šifra
171590
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
  2. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij