Naziv
Jezici struke i frazeologija
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Španjolski
ECTS
3
Šifra
124503
Semestri
ljetni
Nastavnici
Satnica
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Studenti se osposobljuju za samostalno prevođenje stručnih tekstova iz raznih područja (arheologija, ekonomija, pravo, medicina), kritički se koristeći dostupnim alatima i izvorima. Studenti se upoznaju s načinom izrade glosara za svako pojedinačno područje.
Sadržaj
 1. Upoznavanje s planom, programom, metodologijom rada i izvorima
 2. Tekst iz područja arheologije
 3. Izrada glosara i dostupni izvori; frazeologija
 4. Tekst iz područja prava
 5. Izrada glosara i dostupni izvori; frazeologija
 6. Tekst iz područja ekonomije
 7. Izrada glosara i dostupni izvori; frazeologija
 8. Provjera znanja
 9. Tekst iz područja medicine
 10. Izrada glosara i dostupni izvori; frazeologija
 11. Tekst iz područja politike
 12. Izrada glosara i dostupni izvori; frazeologija
 13. Prijevod raznih vrsta govora
 14. Analiza stila stručnih tekstova
 15. Provjera znanja

Ishodi učenja
 1. samostalno prevesti jednostavnije stručne tekstove.
 2. razviti vještine za samostalno pretraživanje dostupnih vjerodostojnih terminoloških baza podataka u svrhu pronalaženja prirodnog ekvivalenta
 3. naučiti izrađivati glosare za svako pojedinačno područje prijevoda.
 4. usvojiti osnovnu terminologiju i frazeologiju svojstvenu različitim područjima.
 5. povezati i uklopiti, odnosno samostalno primijeniti jezično znanje i vještine prevođenja u prijevodu tekstova različitih jezičnih registara
 6. samostalno prevesti sa španjolskog jezika na hrvatski tekstove za koje su potrebna specifična znanja općeg i strukovnog znanja te s hrvatskoga na španjolski tekstove za koje nisu potrebna specifična stručna znanja
Metode podučavanja
vježbe, samostalni zadaci
Metode ocjenjivanja
Trajno praćenje, aktivno sudjelovanje u nastavi, tjedni prijevodi, provjera znanja, pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Vinja, V.: Španjolsko-hrvatski rječnik, Školska knjiga Zagreb, 1991.
 2. Real Academia Española, online rječnik
 3. World reference, online rječnik
 4. Linguee.es, online rječnik
Dopunska literatura
 1. Enciclopedia jurídica, www.enciclopedia-juridica.biz14.com
 2. EurLex, online baza podataka
 3. dostupne baze podataka za navedena područja

Obavezan predmet na studijima
 1. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij