Naziv
Jezici svijeta
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS
5
Šifra
184250
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
U ovom se kolegiju iznose osnovne činjenice o genetskoj klasifikaciji jezika svijeta, o raspodjeli jezične raznolikosti na kontinentima i o jezično-političkoj situaciji u državama svijeta.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje. Upoznavanje studenata s obvezama na kolegiju.
 2. Tipovi jezične klasifikacije (genetska, tipološka i arealna).
 3. Jezična raznolikost, osnovni pojmovi poredbene lingvistike; razlike u genetskoj i arealnoj raznolikosti po kontinentima
 4. Problemi genetske klasifikacije; problem monogeneze jezika i širenja ljudskih populacija iz Afrike; korelacije između genetike populacija, arheologije i poredbene lingvistike.
 5. Jezici Afrike – genetska podjela i tipologija; najvažniji jezici u većim državama.
 6. Jezici Eurazije – genetska podjela i tipologija I.
 7. Jezici Eurazije – genetska podjela i tipologija II.
 8. Jezici Eurazije – najvažniji jezici po državama.
 9. Jezici Sjeverne Amerike – genetska podjela i tipologija.
 10. Jezici Sjeverne Amerike – najvažniji jezici po državama.
 11. Jezici Australije – genetska podjela i tipologija.
 12. Jezici Južne Amerike – genetska podjela i tipologija.
 13. Jezici Južne Amerike – najvažniji jezici po državama.
 14. Jezici Nove Gvineje i Oceanije – genetska podjela i tipologija.
 15. Rezervni termin - zaključak.

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći definirati svrhu i ciljeve poredbene lingvistike kao grane lingvistike.
 2. Studenti će moći nabrojati glavne jezične porodice na obrađivanim kontinentima.
 3. Studenti će moći opisati politički i kulturno najvažnije jezike na obrađivanim kontinentima.
 4. Studenti će moći prepoznati najvažnija obilježja jezika koja karakteriziraju pojedine jezične porodice.
 5. Studenti će moći nabrojati vrste pismovnih sustava jezika svijeta.
 6. Studenti će moći argumentirati važnost jezične raznolikosti u užem (lingvističkom) i širem (općedruštvenom) kontekstu.
 7. nabrojati tipološka obilježja jezika koja karakteriziraju pojedine jezične makroaree (npr. sjever Eurazije, supsaharsku Afriku, Australiju, itd.)
Metode podučavanja
Usmeno predavanje. Multimedijalni sadržaji i samostalni zadatci. Rasprava o problemskim pitanjima.
Metode ocjenjivanja
Seminarski zadatak. Pisani ispit.

Obavezna literatura
 1. Matasović, Ranko. 2001. Uvod u poredbenu lingvistiku. Zagreb: Matica hrvatska.
 2. Matasović, Ranko. 2011. Jezična raznolikost svijeta: podrijetlo, razvitak, izgledi. 2 izdanje. Zagreb: Algoritam.
Dopunska literatura
 1. Ethnologue (https://www.ethnologue.com/)
 2. Glottolog (https://glottolog.org/)
 3. Nettle, Daniel, Suzanne Romaine. 2000. Vanishing voices: the extinction of the world's languages. Oxford: Oxford University Press.
 4. Hagege, Claude. 2005. Zaustaviti izumiranje jezika. Zagreb: Disput.
 5. Comrie, Bernard i dr. 2004. Atlas jezika. Varaždin: Stanek.
 6. Harrison, K. David. 2007. When languages die: the extinction of the world's languages and the erosion of human knowledge. Oxford: Oxford University Press.

Izborni predmet na studijima
 1. Lingvistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 2. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Ljetni semestar
 • Diplomski studij: Ljetni semestar