Naziv
Jezične i prevoditeljske vježbe iz mađarskog jezika II.
Organizacijska jedinica
Katedra za hungarologiju
ECTS
5
Šifra
124320
Semestri
ljetni
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
60
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Razumjeti standardni govorni jezik (uživo ili preko medija) tematikom vezan uz osobni život, učenje i struku.
Razviti široki vokabular vezan uz teme gospodarstva, politike, zaštite okoliša.
Fluentno i učinkovito koristiti jezik u svakodnevnim, znanastvenim, stručnim govornim situacijama.
Sadržaj
 1. Motivacija Što pokreće učenje: motivacija Put riječi u glavi Trikovi sjećanja
 2. Razvijanje memorije Cjeloživotno učenje Gramatika: sufigirani oblici ličnih zamjenica Referati
 3. Domaći okusi Bakina kuhinja Okusi starih vremena Slavni slastičari i njihoce slastice Vjenčani običaju, svadbena jela Gramatika: Odnosne rečenice Bezlične strukture Uporaba govornog jezika u književnosti
 4. Čovjek i njegov okoliš Obnovljivi izvori energije Zaštita okoliša Gramatika:funkcije rječice 'is' Negacija (ponavljanje) Referati
 5. Graditeljstvo Poznate građevine, slavni graditelji Stilovi u graditeljstvu Mjesta s UNESCO-ovog popisa svjetske baštine u Mađarskoj i Hrvatskoj Redundancija u govornom jeziku Referati
 6. Odijelo čini čovjeka? Moda, odijevanje Gramatika: Postpozicije apstraktnog značenja Glagolski pridjevi (ponavljanje) Pripovjedački prezent
 7. 1. kolokvij
 8. Ukratko o povijesti reklame Povijest nekoliko odjevnih predmeta Arhaični glagolski oblici Jezični humor Referati
 9. Putovanje, prometovanje u gradu. 'Dugó-díj'. 'Telekocsi-rendszer'. Izgradnja 4. metroa. Upućivanje na prethodne događaje i one koji slijede (sitaktička sredstva) Postpozicije s posvojnim nastavcima Stilske varijante u književnosti Referati
 10. Putovanje u prostoru i vremenu Putovanje u budućnost i prošlost: vremenske kapsule Mađarski svjetski putnici Vremenske kapsule u Mađarskoj Gramatika: Opće i neodređene zamjenice Glagolski prilog
 11. Sport, sportske grane, olimpijade Profesionalno i rekreativno bavljenje sportom Ekstremni sportovi Neobični hobiji Referati
 12. Zemljopis Mađarske: područja, regije, hungarikumi. Referati
 13. Poslovni mađarski Vrste kompanija Ugovori Multinacionalne kompanije Uniformiziranost i nacionalni običaji u globaliziranoj poslovnoj kulturi (odijevanje, prehrana, itd.)
 14. 2. kolokvij
 15. Analiza rezultata kolokvija Ponavljanje Pripreme za pismeni i usmeni ispit.

Ishodi učenja
 1. Može samostalno čitati, prilagoditi se stilu tekstova za različite namjene i odabirati odgovarajuće izvore.
 2. Studenti će raspolagati sa širokom rasponom vokabulara za aktivno čitanje uz eventualne poteškoće s rjeđim izrazima.
 3. Može napisati jasan, dobro koncipiran tekst na teme povezane s vlastitim interesima.
 4. Može sažeti i vrednovati podatke i argumente prikupljene iz različitih izvora.
 5. Može sažeti široki raspon književnih i drugih tekstova (novinskih, publicističkih, stručnih).
 6. Može sažeti udlomke iz informativnih emisija, intervjua ili dokumentarnih filmova koji sadrže mišljenja, argumente i rasprave.
Metode podučavanja
Kombinacija različitih metoda poučavanja u cilju postizanja postavljenih ishoda i razvijanja što boljih kompetencija:
komunikacijska metoda
projektna nastava
upotreba audiovizualnih elemenata
samostalan rad (prezentacija)
Primjena različitih oblika rada.
Metode ocjenjivanja
Usmeni i pismeni ispit.
Uvijeti za izlazak na pismeni ispit: redovito praćanje nastave, aktivnost na nastavi, redovito pisanje zadaća, 1 prezentacija, 2 položena kolokvija tijekom semestra..

Obavezna literatura
 1. Szita Szilvia-Pelcz Katalin: Magyar-OK B2+ Magyar nyelvkönyv és munkafüzet. Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 2019.
 2. Novotny Júlia-Nagy Ágnes: Felsőfokon magyarul 1. rész: http://mek.oszk.hu/03300/03311/pdf/
 3. Novotny Júlia-Nagy Ágnes: Felsőfokon magyarul 2. rész: http://mek.oszk.hu/03300/03311/pdf/
Dopunska literatura
 1. Laczkó Tibor-Rácz Edit: Magyar üzleti nyelvkönyv, Debrecen, 2004.
 2. Laczkó Tibor-Rácz Edit: Munkafüzet a magyar üzleti nyelvkönyvhöz, Debrecen, 2005.
 3. Szívvel-lélekkel/ Dušom i srcem. Magyar-horvát szomatikus szólástár. Zagreb, 2017.

Obavezan predmet na studijima
 1. Hungarologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar