Naziv
Jezične vježbe iz ruskog jezika 6
Organizacijska jedinica
Katedra za ruski jezik i književnost
ECTS
5
Šifra
52225
Semestri
ljetni
Satnica
Lektorske vježbe
60
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Usvajanje novog leksika čitanjem i slušanjem tekstova različite tematike, uvježbavanje primjene naučenog materijala u razgovoru s nastavnikom i međusobnoj komunikaciji na ruskom jeziku te izražavanje u pisanom obliku. Materijal koji se obrađuje služi za upoznavanje ruske svakodnevice i usporedbu s našim načinom života, a obrađuju se teme aktualne za globalizirani svijet, pogodne za diskusiju. Rad sa studentima obuhvaća nekoliko različitih aspekata jezičnih i govornih vježbi - utvrđivanje poznatog gramatičkog materijala i usvajanje novog, proširenje leksika ruskog jezika, usvajanje govornih obrazaca suvremenog jezika.

Lektira:U okviru dijela kolegija posvećenog lektiri obrađuju se publicistički tekstovi o životu u Rusiji s ciljem da se studenti upoznaju s različitim aspektima ruske svakodnevice. Čitanjem odabranih tekstova studenti proširuju svoj pasivni i aktivni leksik, ovladavaju gramatičkim i sintaktičkim konstrukcijama te frazeološkim fondom ruskog jezika. Zadaci vezani uz tekstove osposobljavaju ih za prepričavanje i izražavanje svoga mišljenja o njima. Čitanje tekstova potiče studente da slobodno razgovoraju na ruskom jeziku, a ujedno i proširuje njihovo opće znanje o ruskoj književnosti, civilizaciji i kulturi.
Sadržaj
 1. JV6: Тема: Как сберечь нервы в мегаполисе. Текст: Стресс в большом городе. L6: Tekst: «Замочная скважина» (по рассказу М. Трауб). Usmena provjera leksika. Ovladavanje leksikom kroz niz leksičko-gramatičkih zadataka.
 2. JV6: Тема: Как сберечь нервы в мегаполисе. Текст: Стресс в большом городе. L6: Tekst: «Замочная скважина» (по рассказу М. Трауб). Usmena provjera leksika. Ovladavanje leksikom kroz niz leksičko-gramatičkih zadataka.
 3. JV6: Тема: Все познается в сравнении. Текст: Столичные девушки. L6: Tekst: «Замочная скважина» (по рассказу М. Трауб). Usmena provjera leksika. Ovladavanje leksikom kroz niz leksičko-gramatičkih zadataka.
 4. JV6: Тема: Все познается в сравнении. Текст: Столичные девушки. L6: Tekst: «Замочная скважина» (по рассказу М. Трауб). Usmena provjera leksika. Ovladavanje leksikom kroz niz leksičko-gramatičkih zadataka
 5. JV6: Тема: Деньги в жизни человека. Текст: Кошелек или жизнь? L6: Тексты: «Арап Петра Великого» А. Пушкина. Usmena provjera leksika. Ovladavanje leksikom kroz niz leksičko-gramatičkih zadataka
 6. JV6: Тема: Деньги в жизни человека. Текст: Кошелек или жизнь? L6: Film: «Как царь Петр арапа женил»
 7. JV6: Kolokvij 1 L6: Kolokvij 1. Provjera poznavanja tekstova i filma obrađenih na nastavi pismenim putem.
 8. JV6: Тема: Одежда в жизни человека. Текст: Язык одежды. L6: Tekst: «Восьмерка» (по рассказу З. Прилепина). Usmena provjera leksika. Ovladavanje leksikom kroz niz leksičko-gramatičkih zadataka.
 9. JV6: Тема: Одежда в жизни человека. Текст: Язык одежды. L6: Tekst: «Восьмерка» (по рассказу З. Прилепина). Usmena provjera leksika. Ovladavanje leksikom kroz niz leksičko-gramatičkih zadataka.
 10. JV6: Тема: Человек и его характер. Текст: Требуется выгодный характер. L6: Tekst: «Мы идем в гости» (по рассказу Р. Сенчина). Usmena provjera leksika. Ovladavanje leksikom kroz niz leksičko-gramatičkih zadataka.
 11. JV6: Тема: Человек и его характер. Текст: Требуется выгодный характер. L6: Tekst: «Мы идем в гости» (по рассказу Р. Сенчина). Usmena provjera leksika. Ovladavanje leksikom kroz niz leksičko-gramatičkih zadataka.
 12. JV6: Тема: Музыки чарующие звуки. Tекст: Юрий Башмет. L6: Tekst: «Иван Васильевич» М. Булгакова
 13. JV6: Тема: Музыки чарующие звуки. Tекст: Юрий Башмет. L6: Film: «Иван Васильевич меняет профессию»
 14. JV6: Kolokvij 2 L6: Kolokvij 2. Provjera poznavanja tekstova i filma obrađenih na nastavi pismenim putem.
 15. JV6: Komentar rezultata kolokvija L6: Komentar rezultata kolokvija.

Ishodi učenja
 1. isplanirati strukturu vlastitoga pisanog teksta na ruskom jeziku i prilagoditi ga komunikacijskoj situaciji vodeći računa o etičkoj i društvenoj odgovornosti
 2. opisati i objasniti fonetske, fonološke, morfološke i sintaktičke kategorije u ruskom jeziku i povezati ih s odgovarajućim hrvatskim sustavima
 3. navesti osnovna pravila ruske ortografske i interpunkcijske norme i primijeniti ih u pismenom izražavanju na ruskom jeziku
Metode podučavanja
Rad s udžbenikom, vježbe slušanja, govorenja i pisanja. Rad s audio i video materijalima. Power Point prezentacije. Rad s internetskim izvorima. Interakcija profesora i studenata na nastavi te interakcija studenata u parovima ili u grupama.
Metode ocjenjivanja
Kontinuirano praćenje. Provjera i ocjenjivanje putem kolokvija.

Obavezna literatura
 1. JV6: Л.П. Яркина, И.А. Пугачев, Разговоры о жизни. Москва, 2016.
 2. L6: Маша Трауб «Замочная скважина», Экскмо, 2012 А. Пушкин «Арап Петра Великого» З. Прилепин «Восьмерка», Астрель, 2012 Р. Сенчин «Мы идем в гости» из сборника «Любовь, или Не такие, как все», Экскмо, 2016 М. Булгаков «Иван Васильевич»
Dopunska literatura
 1. А.Родимкина и др.: Россия 2000 . Санкт-Петербург, 1999.
 2. Н.Ю.Писарчик, Ю.Е.Прохоров: Мы похожи, но мы разные . Санкт-Петербург, 1998.
 3. А.Родимкина и др .: Россия сегодня . Санкт – Петербург , 2002. – lektira

Obavezan predmet na studijima
 1. Ruski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar