Naziv
Jezične vježbe iz ukrajinskog jezika II
Organizacijska jedinica
Katedra za ukrajinski jezik i književnost
ECTS
4
Šifra
47270
Semestri
ljetni
Satnica
Lektorske vježbe
75
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Vježbanje jezičnih vještina slušanja, govorenja, čitanja i pisanja kroz detaljnu obradu tematskih cjelina (tekstovi, dijalozi) i intenzivno proučavanje i uvježbavanje osnova ukrajinske normativne gramatike.
Nastavak upoznavanja s osnovama ukrajinske normativne gramatike i njihovo uvježbavanje.
Sadržaj
 1. Čitanje i prevođenje tekstova U gostima i U vlaku Moskva-Kijev. Obrada vokabulara na teme vezane uz tekstove. Ponavljane budućeg vremena i prijelaznih i neprijelaznih glagola.
 2. Čitanje i prevođenje tekstova Dolazak u Kijev i Od kolodvora do Hreščatyka te obrada vokabulara vezanog uz te teme. Ponavljanje prošlog vremena i upotreba zamjenica ves’, kožen, vsjakyj, inšyj. Upotreba prijedloga sered.
 3. Čitanje i prevođenje tekstova Uznemirenost i Uređivanje te obrada vokabulara vezanog uz te teme. Upotreba prijedloga proty, navproty, bez i zamjenice sebe.
 4. Čitanje i obrada tekstova Jutro i U dućanu te usvajanje vokabulara. Ponavljanje dativa i instrumentala te prijedloga koji se koriste uz njih.
 5. Čitanje i obrada tekstova Doručak na vikendici i Pismo te obrada vokabulara vezanog uz te teme. Upotreba prijedloga čerez i prijedloga uz akuzativ.
 6. Čitanje i obrada tekstova U policiji i Ugodan susret te vokabulara vezanog uz te teme. Ponavljanje povratnih glagola i nepravilnih glagola jisty, rozpovisty, daty.
 7. Čitanje i obrada tekstova Događaj i U supermarketu i obrada vokabulara vezanog uz te teme. Ponavljanje deklinacije pridjeva.
 8. Čitanje i obrada tekstova U zološkom vrtu i Nevrijeme na Crnom moru. Obrada vokabulara vezanog uz te teme. Ponavljanje komparacije priloga i deklinacije osobnih zamjenica.
 9. Čitanje i obrada tekstova Večernji razgovori i Svadba. Obrada vokabulara i ponavljanje gramatike: deklinacija glavnih brojeva i sklanjanje bezličnih glagola.
 10. Čitanje i obrada tekstova Posao u tvornici i Na izložbi. Ponavljanje deklinacije zamjenice čyj i upotreba prijedloga uz genitiv, akuzativ, instrumental i lokativ.
 11. Čitanje i obrada tekstova Na izložbi i U zadruzi i obrada vokabulara. Deklinacija pridjeva sam i samyj.
 12. Čitanje i obrada tekstova U Zakarpatju i Katedrala Sv. Sofije. Obrada vokabulara. Glagoli na –no, -to.
 13. Čitanje i obrada teksta U Kanjivu. Obrada vokabulara. Deklinacija neodređenih zamjenica. Tvorba deminutiva.
 14. Čitanje i obrada teksta Na grobu neznanog junaka. Obrada vokabulara. Deklinacija neodređenih zamjenica.
 15. Ponavljanje i kolokvij.

Ishodi učenja
 1. isplanirati strukturu vlastitoga pisanog teksta na ukrajinskom jeziku i prilagoditi ga komunikacijskoj situaciji, vodeci racuna o etickoj i društvenoj odgovornosti
 2. preoblikovati tekstove razlicitih razina složenosti na ukrajinskom jeziku tako da postignu gramaticku, stilsku i komunikacijsku prihvatljivost
 3. samostalno prevesti s ukrajinskog na hrvatski i s hrvatskog na ukrajinski jezik tekstove za koje nisu potrebna specificna strucna znanja
Metode podučavanja
Komunikacijska metoda, interakcija između nastavnika i studenata, metoda rada na tekstu, usmena prezentacija nastavnog materijala, uporaba pismenih i usmenih leksičko-gramatičkih zadataka.
Metode ocjenjivanja
diktat, kolokviji, pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Čukina, V.F. (1998). Gramatyka ukrajins’koji movy v tablyc’ah ta shemah. – Kyjiv.
 2. Ponomariv, O.D. (1997). Sučasna ukrajins’ka mova. – Kyjiv.
 3. Žluktenko, Ju. O. ;Toc’ka, H. I. ;Molodid, T. K. Pidručnyk ukrajins’koji movy – Kyjiv. 1973.
Dopunska literatura
 1. Gorpynyč, V.O. (2004). Morfologija ukrajins’koji movy. – Kyjiv.
 2. Makarova, H. I. ;Palamar, L. M. ; Prysjažnjuk, N. K. Rozmovljajte z namy ukrajins’koju movoju – Kyjiv, 1993.

Obavezan predmet na studijima
 1. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar