Naziv
Jezične vježbe IV.
Organizacijska jedinica
Katedra za judaistiku
ECTS
3
Šifra
94689
Semestri
ljetni
Satnica
Lektorske vježbe
60
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Razvijanje vještina potrebnih za prevođenje tekstova s hebrejskog na hrvatski kao i aktivno slušanje te korištenje najvažnijih pomagala u prevođenju.
Sadržaj
 1. The preposition At - אצל.
 2. Type 3 verbs in the past tense - בניין פיעל.
 3. Type 4 verbs in the past tense - בניין הפעיל.
 4. Familiarity with Colors - feminine / masculine.
 5. Past-tense words - Familiarity and use in a sentence.
 6. Type 5 verbs in the past tense - בניין התפעל.
 7. Opposites in Hebrew
 8. Type 6 verbs in the past tense - בניין נפעל.
 9. Ordinal numbers - feminine.
 10. Ordinal numbers - masculine.
 11. The multiple pairs - פעם / פעמיים, חודש / חודשיים, יום / יומיים.
 12. The preposition 'for' - בשביל.
 13. Concessive clauses - למרות...אף על פי כן.
 14. כדאי + שם הפועל.
 15. Clothing - nouns f/m.

Ishodi učenja
 1. u okviru raznovrsnih suvremenih gramatičkih pristupa, opisati i objasniti morfološke i sintaktičke kategorije u hebrejskome jeziku i usporediti ih i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom
 2. kategorizirati funkcionalne dijelove hebrejske rečenice i ilustrirati komunikacijske učinke različito oblikovanih rečenica
 3. isplanirati strukturu vlastitog pisanog teksta na hebrejskom jeziku i prilagoditi ga komunikacijskoj situaciji, vodeći računa o etičkoj i društvenoj odgovornosti
 4. objasniti i upotrijebiti osnovnu lingvističku aparaturu na različitim razinama proučavanja jezika i primijeniti je u analizi fonetike, fonologije, morfologije, sintakse i semantike hebrejskoga jezika
 5. samostalno prevesti s hebrejskog na hrvatski i s hrvatskog na hebrejski jezik tekstove za koje nisu potrebna specifična stručna znanja
Metode podučavanja
Vježbe. Mješovito e-učenje. Samostalni zadaci.
Metode ocjenjivanja
Kolokvij. Pismeni i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Rosen, Haiim B. A Textbook of Israel Hebrew with an Introduction to the Classical Language. Chicago, London, 21966
 2. Simon, Ethelyn, Resnikoff, Irene & Motzkin, Linda. The First Hebrew Primer – Digital Edition. EKS Publishing, 2006
 3. Lauden, Edna & Weinbach, Liora with Shani, Miriam, Multi Dictionary, Bilingual Learners Dictionu8ary Hebrew-Hebrew-English, English-Hebrew. Tel-Aviv: AD, 1988 (ISBN 965-390-003-X)
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar