Naziv
Jezične vježbe VI.: sintaksa i leksikologija
Organizacijska jedinica
Katedra za judaistiku
ECTS
3
Šifra
94704
Semestri
ljetni
Satnica
Lektorske vježbe
60
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Razvijanje vještine potrebne za prevođenje tekstova s hebrejskog na hrvatski kao i aktivno slušanje te korištenje najvažnijih pomagala u prevođenju.
Sadržaj
 1. Type 4 verbs in the uture tense - בניין הפעיל.
 2. Prepositions אל. (אלי..אליך..אלינו)
 3. Contrast statements ואילו.
 4. Type 5 verbs in the future tense - בניין התפעל.
 5. The conjugation of כמו. (כמוני..כמוך..כמוכם).
 6. From noun to adjective - ישראל - ישראלי.
 7. Type 6 verbs in the future tense - בניין נפעל.
 8. The conjugation of על יד.
 9. The copula - האוגד.
 10. The conjugation of בלעדי - without.
 11. The subjunctive - ש+ the future tense.
 12. Imperative - ציווי. Future tense.
 13. The conjugation of כל.
 14. The verb CAN in the future tense.
 15. Summary and review.

Ishodi učenja
 1. u okviru raznovrsnih suvremenih gramatičkih pristupa, opisati i objasniti morfološke i sintaktičke kategorije u hebrejskome jeziku i usporediti ih i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom
 2. kategorizirati funkcionalne dijelove hebrejske rečenice i ilustrirati komunikacijske učinke različito oblikovanih rečenica
 3. isplanirati strukturu vlastitog pisanog teksta na hebrejskom jeziku i prilagoditi ga komunikacijskoj situaciji, vodeći računa o etičkoj i društvenoj odgovornosti
 4. samostalno prevesti s hebrejskog na hrvatski i s hrvatskog na hebrejski jezik tekstove za koje nisu potrebna specifična stručna znanja
Metode podučavanja
Vježbe. Mješovito e-učenje. Samostalni zadaci.
Metode ocjenjivanja
Usmeni i pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Priručnik s odabranim tekstovima
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar