Naziv
Jezik i kognicija: od teorije do primjene
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
184920
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Studente će se poticati na otkrivanje složene prirode jezika te njegova odnosa s različitim aspektima kognicije. Studenti će raspravljati o relevantnosti navedena odnosa kako za različita interdiciplinarna pitanja tako i za svakodnevne pojavnosti vezane za jezik i ljudsku interakciju općenito. Osnovni je cilj kolegija osvjestiti ulogu i značaj jezika kao složene kognitivne sposobnosti koja komunicira s općim kognitivnim procesima te daje uvid u ljudsko predočavanje, procesiranje i kodiranje iskustva.
Sadržaj
 1. Introduction to central notions and students’ existing knowledge and/or beliefs about them: linguistics and cognitive science, human mind, general cognitive processes, perception, mental imagery, concepts and conceptualization, experience and embodiment, language and linguistic meaning construal.
 2. Cognitive science –significance of interdisciplinarity.
 3. Students’ reports (students’ field(s) of interest and future profession, motivation for joining the course, and tentative ideas about the importance of fundamental notions introduced); the way we think, the way we learn, the way we teach.
 4. Conceptual integration and human creativity.
 5. The relationship between our body and mind, and the affect this relationship is likely to have on our thought and language.
 6. What our language(s) reveal about our sensory experiences, cultural phenomena, and everyday life.
 7. Continual assessment.
 8. The nature of multimodal meaning construal: words and images.
 9. Brainstorming and discussing ideas for individual micro-projects.
 10. Presentation of topics for micro-projects.
 11. How to test theoretical assumptions, conduct research, and apply relevant findings.
 12. Consolidation and revision.
 13. Students’ reports (micro-projects).
 14. Students’ reports (micro-projects).
 15. Students’ reports (micro-projects).

Ishodi učenja
 1. opisati vezu jezika i kognicije i ulogu kognitivnih procesa u konstruiranju jezičnoga značenja
 2. objasniti ulogu lingvistike unutar kognitivne znanosti danas, ali i u njenim počecima kao interdicipline
 3. objasniti konceptualnu strukturu jezika te kako rezultati proučavanje odnosa jezika, percepcije i kognicije mogu koristiti znanstvenicima i praktičarima iz razliličitih disciplina – humanističkih, društvenih, ali i prirodnih znanosti
 4. kritički sagledati interdiciplinarna istraživanja koja se bave odnosima jezika i kognicije
 5. biti u stanju osmisliti istraživanje iz područja odnosa jezika i kognicije
Metode podučavanja
Nastava ovog kolegija izvodi se u obliku predavanja. Prema uputama predavača, studenti se pripremaju za nastavu prethodnim proučavanjem zadanih dijelova literature o temi koja se obrađuje. Dio nastave je posvećeno studenskim prezentacijama manjih projekata. Na nastavi se očekuje visok stupanj interakcije studenata međusobno kao i studenata i nastavnika.
Metode ocjenjivanja
Uspješnim rješavanjem predviđeng ispita i izlaganja projketne teme studenti se mogu osloboditi polaganja završnog ispita ili polagati pisani ispit u redovnom ispitnom roku.

Obavezna literatura
 1. Croft, W. and Wood, E. J. (2000). Construal operations in linguistics and artificial intelligence. In: Albertazzi, L. (ed.), Meaning and Cognition, A multidisciplinary approach. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins.
 2. Fauconnier, G. and Turner, M. (2003). “Polysemy and Conceptual Blending.” In Polysemy: Flexible Patterns of Meaning in Mind and Language. Edited by Brigitte Nerlich, Vimala Herman, Zazie Todd, and David Clarke. Berlin & New York: Mouton de Gruyter. Pages 79-94. A volume in the series Trends in Linguistics.
 3. Gardner, H. (1985). The Mind’s New Science: A History of the Cognitive Revolution. New York: Basic Books. (chapters 3 and 7)
 4. Geld, R. and Stanojević, M.-M. (2018). Strateško konstruiranje značenja riječju i slikom – konceptualna motivacija u ovladavanju jezikom [Strategic Construal of Meaning Using Words and Images: Cognitive Motivation in Second Language Learning]. Zagreb: Srednja Europa. (selected chapters)
 5. Turner, M. (2014). The Origin of Ideas: Blending, Creativity, and the Human Spark. New York: Oxford University Press. (selected chapters)
Dopunska literatura
 1. Carney, R. N. and Levin, J. R. (2002). Pictorial illustrations still improve students’ learning from text. Educational Psychology Review 14: 5-26.
 2. Geld, R. (2014). “Investigating meaning construal in the language of the blind: a cognitive linguistic perspective.” Suvremena lingvistika [Contemporary Linguistics]. 77. 27-59.
 3. Gibbs, W. R. (2006). Embodiment and Cognitive Science. Cambridge: Cambridge University Press. (selected chapters)
 4. Langacker, R. W. (1999). Grammar and Conceptualization. Berlin & New York: Mouton de Gruyter. (selected chapters)
 5. Schank, R. (2011). Teaching Minds: How Cognitive Science Can Save Our Schools. New York: Teachers College Press. (selected chapters)

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 3. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar