Naziv
Južnoslavenska drama i kazalište 20. stoljeća
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS
4
Šifra
184928
Semestri
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Cilj kolegija je upoznati studente s izabranim tekstovima, pojavama i procesima u dramskoj književnosti i kazalištu južnoslavenskoga kulturnog prostora imajući na umu različite kontekste u okvirima kojih se razvijaju pojedine nacionalne dramske književnosti.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij
 2. Početak 20. stoljeća 1
 3. Početak 20. stoljeća 2
 4. Drama ekspresionizma
 5. Drama socijalnog realizma
 6. Četrdesete godine 20. stoljeća
 7. Pedesete godine 20. stoljeća
 8. Šezdesete godine 20. stoljeća
 9. Sedamdesete godine 20. stoljeća 1
 10. Sedamdesete godine 20. stoljeća 2
 11. Osamdesete godine 20. stoljeća 1
 12. Osamdesete godine 20. stoljeća 2
 13. Devedesete godine 20. stoljeća 1
 14. Devedesete godine 20. stoljeća 2
 15. Sinteza i zaključak kolegija

Ishodi učenja
 1. primijeniti književno-teorijska i književno-povijesna znanja te valorizirati pojedine književne tekstove južnoslavenskih književnosti
 2. samostalno komentirati problemske cjeline u okviru razlikovanja književnih vrsta i rodova te pojedinačnih opusa u južnoslavenskim književnostima
 3. istražiti međuknjiževne relacije u pojedinim razdobljima književne povijesti u južnoslavenskom kontekstu, pa i prema književnosti druge studijske grupe
 4. opisati stanje pojedinih južnoslavenskih kazališnih praksi tijekom 20. stoljeća
 5. objasniti razvoj pojedinih južnoslavenskih dramskih književnosti u odnosu prema drugim južnoslavenskim književnostima
 6. opisati specifičnosti dramske književnosti i kazališta u južnoslavenskom kontekstu
 7. istražiti međuknjiževne relacije u pojedinim razdobljima književne povijesti u južnoslavenskom kontekstu, pa i prema književnosti druge studijske grupe
 8. samostalno komentirati problemske cjeline u okviru razlikovanja književnih vrsta i rodova te pojedinačnih opusa u južnoslavenskim književnostima
 9. primijeniti književno-teorijska i književno-povijesna znanja te valorizirati pojedine književne tekstove južnoslavenskih književnosti
 10. .
Metode podučavanja
Na predavanjima će se koristiti uglavnom frontalna metoda te će se studentima ukazati na kontekste izabranih tekstova čijoj će se analizi pristupiti u seminarskom dijelu kroz razgovor i kraća studentska izlaganja.
Metode ocjenjivanja
Uvjet izlaska na ispit: redoviti dolasci (maksimalno tri izostanka; od tri do šest izostanaka - dodatna seminarska obaveza; sedam i više izostanaka - zabrana prijave ispita).

Obavezna literatura
 1. Izabrani dramski tekstovi dostupni u elektronskoj verziji na Omegi
 2. Izabrani teorijski i kritički tekstovi dostupni u elektronskoj verziji na Omegi
Dopunska literatura