Naziv
Audiologija i spaciocepcija
Organizacijska jedinica
Odsjek za fonetiku
ECTS bodovi
5
Šifra
117510
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Auditorne vježbe
30

Cilj
Ciljevi su predmeta prikazati cjelovitost komunikacije, dati temeljita znanja o sustavu za osjet prostora, jer su se iz najstarijeg modaliteta, osjeta prostora, razvili ostali osjeti vezani uz taj sustav; prikazati ulogu audiologije u ispitivanju slušne funkcije; osposobiti studente da razumiju rezultate različitih dijagnostičkih postupaka.
Sadržaj
 1. 1.tjedan: Uvodno predavanje: Spaciocepcija u slušanju i govoru; Audiologija; Inicijalna provjera znanja; Vježbe: Akumetrija
 2. 2. tjedan: Predavanje: Spaciogramatika – sustav za osjet prostora; Akumetrija; Vježbe: Književni primjeri spaciocepcije, Akumetrija
 3. 3. tjedan: Predavanje : Osjetilo sluha u sustavu spaciocepcije; Tonska audiometrija; Vježbe: Tonska audiometrija
 4. 4. tjedan: Predavanje: Verbotonalna audiometrija; Vježbe: Akumetrija i tonska audiometrija
 5. 5. tjedan: Predavanje: Osjetilo vida, sluha, ravnoteže, opipa i propriocepcije; Govorne audiometrije riječima; Provjera: Osjetilo sluha, akumetrija, tonska audiometrija, verbotonalna audiometrija; Vježbe: Akumetrija i tonska audiometrija
 6. 6. tjedan: Predavanje: Govorne audiometrije rečenicama; Objektivna audiometrija; Provjera: osjet za percepciju prostora; Vježbe: Tonska i verbotonalna audiometrija
 7. 7. tjedan: Predavanje: Vestibularno osjetilo; Elektronistagmografija; Vježbe: Neinstrumentalno i instrumentalno ispitivanje vestibularnog osjetila; Elektronistagmografija, Stabilometrija
 8. 8. tjedan: Predavanje: Otoakustička emisija; Evocirani potencijali; Vježbe: Govorna audiometrija; Slušni evocirani potencijali
 9. 9. tjedan: Predavanje: Elektroencefalografija, Kortikalna kartografija; Vježbe: Audiometrija; Encefalografija
 10. 10. tjedan: Predavanje: Kortikalna kartografija; Provjera: Govorne audiometrije, objektivna audiometrija; Vježbe: Audiometrija; Kortikalna kartografija
 11. 11. tjedan: Predavanje: Osnovna svojstva slušanja; Optimalno slušno polje; Transfer; Vježbe: Audiometrija; Vidni evocirani potencijali
 12. 12. tjedan: Predavanje: Umjetna pužnica; Transfer; Vježbe. Dijagnostika optimalnog slušnog polja; Spaciocepcijska dijagnostika
 13. 13. tjedan: Predavanje. Neurološka dijagnostika; Neuroimaging metode; Provjera: Osnovna svojstva slušanja, optimalno slušno polje, umjetna pužnica; Vježbe. Audiometrija; Spaciocepcijska dijagnostika
 14. 14. tjedan: Predavanje: Plastičnost mozga; neuroimaging metode; Provjera: neurofiziološka dijagnostika; Vježbe: Neuroimaging metode; Spaciocepcisjka dijagnostika
 15. 15. tjedan: Završno predavanje: Spaciocepcija i audiologija- nove smjernice; Završne vježbe. Akumetrija, subjektivna, objektivna audiometrija, spaciocepcijska dijagnostika

Ishodi učenja
 1. -ilustrirati i interpretirati cjelovitost komunikacije
 2. -objasniti razvoj osjeta za prostor kroz evoluciju i povezati ga uz razvoj ostalih osjeta
 3. -protumačiti povezanost audiologijie i ispitivanja sluha
 4. -analizirati nalaze različitih dijagnostičkih postupaka u ispitivanju sluha
 5. -ovisno o nalazima dijagnostičkih postupaka procijeniti mogućnosti rehabilitacije
 6. -preporučiti daljnje korake pacijenta u medicinskoj obradi
Metode podučavanja
Predavanja i vježbe
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Guyton, A. C. (2006). Medicinska fiziologija. Zagreb: Medicinska naklada (poglavlja vezana uz tematske jedinice)
 2. Judaš, M., Kostović, I. (1997). Temelji neuroznanosti. Zagreb: MD (poglavlja vezana uz tematske jedinice).
 3. Padovan, I., Kosoković, F., Pansini, M., Poljak, Ž. (1991). Otorinolaringologija. Zagreb: Školska knjiga (poglavlja vezana uz tematske jedinice)
 4. Pansini, M. (1976). Akumetrija. (skripta). Zagreb: Centar SUVAG
 5. Pansini, M. (1976). Verbotonalna audiometrija, vestibularno osjetilo. (skripta) Zagreb: Centar SUVAG
Dopunska literatura
 1. Guberina, P. (1986). Govor i prostor, Filologija, 14, 87-95.
 2. Pansini, M. (1976). Spaciocepcija i rehabilitacija slušanja. (skripta) Zagreb: Centar SUVAG.
 3. Pansini, M. (1981). Neke biološke osnove verbotonalne rehabilitacije. (skripta). Zagreb: Centar SUVAG.
 4. Pansini, M. (1985). Sedam pojmova iz audiologije. (skripta). Zagreb: Centar SUVAG.

Obavezan predmet na studijima
 1. Fonetika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Fonetika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij