Naziv
Književni seminar 1 - Thomas, Heinrich und Klaus Mann
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS
3
Šifra
131589
Semestri
ljetni
Satnica
Seminar
30

Cilj
Seminar se – na intermedijalni način – bavi biografskim činjenicama istaknutih članova obitelji Mann i njihovim ulogama u turbulentnim zbivanjima njemačke i svjetske povijesti 20. stoljeća - od 1. svjetskog rata, Weimarske Republike, nacionalsocijalističke diktature, Drugoga svjetskog rata do ere hladnog rata nakon 1945. Polazeći od dokumentarno-igranog filma "Die Manns", koji pruža mnoštvo građe o životu i radu obitelji i povijesnom kontekstu, seminar će se usredotočiti na stvaralaštvo trojice njezinih najpoznatijih predstavnika – Thomasa, Heinricha i Klausa Manna. Posebna pozornost posvetit će se pritom poznatim filmskim adaptacijama njihovih djela: Thomas Mann: Der Tod in Venedig, Heinrich Mann: Professor Unrat (Der blaue Engel) i Klaus Mann: Mephisto.
Sadržaj
 1. Uvod u biografski, književni i povijesni kontekst seminarske teme
 2. Dokumentarno-igrani film Die Manns (1)
 3. Dokumentarno-igrani film Die Manns (2)
 4. Dokumentarno-igrani film Die Manns (3)
 5. Novela i film Der Tod in Venedig (1)
 6. Novela i film Der Tod in Venedig (2)
 7. Novela i film Der Tod in Venedig (3)
 8. Novela i film Der Tod in Venedig (4)
 9. Roman Professor Unrat i film Der blaue Engel (1)
 10. Roman Professor Unrat i film Der blaue Engel (2)
 11. Roman Professor Unrat i film Der blaue Engel (3)
 12. Roman Professor Unrat i film Der blaue Engel (4)
 13. Roman i film Mephisto (1)
 14. Roman i film Mephisto (2)
 15. Roman i film Mephisto (3)

Ishodi učenja
 1. Kada položi ovaj kolegij, student/ica će moći prepoznati, analizirati i objasniti prepletenost individualnih biografija i širih društvenih, političkih i kulturnih fenomena na primjeru iznimne njemačke umjetničke obitelji Mann.
 2. Kada položi ovaj kolegij, student/ica će moći prepoznati, analizirati i objasniti pojave u intermedijalnom okruženju te na temelju toga ustanoviti sličnosti, razlike i povezanosti između društvenih, kulturnih i umjetničkih fenomena na njemačkome govornom području.
 3. Kada položi ovaj kolegij, student/ica će steći znanja o sličnostima i razlikama između medija književnosti i filma te osnovama postupka filmske adaptacije književnih djela. Poseban naglasak bit će pritom na činjenici da filmska adaptacija nije jednostavan proces transformacije iz jednog medija u drugi, već da je prijelaz iz jezičnoga u vizualni medij nužno povezan s temeljnim promjenama.
 4. Na pozadini seminarske teme student/ica će, položivši ovaj kolegij, biti u stanju samostalno prepoznati, analizirati i objasniti i razne druge aspekte kulturnoga, društvenog i povijesnog razvitka zemalja njemačkoga govornog područja u novom vijeku.
 5. Kada položi ovaj kolegij, student/ica će učvrstiti i produbiti svoja znanja o povijesti njemačke kulture i književnosti stečena na preddiplomskom studiju.
 6. Kada položi ovaj kolegij, student/ica će moći izdvojiti i analizirati relevantne obrasce književno-povijesnih razdoblja i individualnih književnih djela iz njemačkoga govornog područja te kritički prosuđivati o pojedinim književnim pojavama s njemačkoga govornog područja u odnosu na društveno-povijesni kontekst.
 7. Kada položi ovaj kolegij, student/ica će moći samostalno istražiti, usporediti i komentirati i tematizaciju drugih usporedivih društvenih fenomena u kulturi, književnosti i filmu.
Metode podučavanja
Diskusija, grupni rad, referati, zajednička analiza egzemplarnih tekstova i filmova
Metode ocjenjivanja
Aktivno sudjelovanje u nastavi, pisani seminarski radovi

Obavezna literatura
 1. Primarna literatura: Thomas Mann: Der Tod in Venedig, Heinrich Mann: Professor Unrat, Klaus Mann: Mephisto.
 2. Filmovi: Die Manns. Ein Jahrhundertroman (Heinrich Breloer), La morte a Venezia (Luchino Visconti), Der blaue Engel (Josef von Sternberg), Mephisto (Istvan Szabo).
 3. Sekundarna literatura: Hermann Kurzke: Thomas Mann. Epoche – Werk – Wirkung, München 1991; Heinrich Breloer: Die Manns, Frankfurt a. M. 2001; Viktor Žmegač (Hg.): Geschichte der deutschen Literatur vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart, 3 Bde, Königstein, 1979-1984; Joachim Paech: Literatur und Film, Stuttgart 1997; Wolfgang Gast (Hg.): Literaturverfilmung, Bamberg 1993; Anne Bohnenkamp: Literaturverfilmungen, Stuttgart 2005; Knut Hickethier: Film- und Fernsehanalyse, Stuttgart – Weimar 2007.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij