Naziv
Književno-kulturne teme (19. stoljeće)
Organizacijska jedinica
Katedra za ruski jezik i književnost
ECTS bodovi
3
Šifra
77991
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Upoznavanje studenata s važnim kulturološkim značajkama 19. stoljeća. Obrada tema preko kulturoloških fenomena kao što su: moda (odijevanje), hrana i piće, dvoboj, ples i bal, grad i gradski život i dr. Upoznavanje s teorijskom literaturom. Traženje i razrada kulturoloških fenomena u književnom tekstu. Cilj je kolegija ponuditi nova čitanja klasičnih tekstova ruskoga 19. stoljeća, ponajprije tekstova ruskog realizma.
Sadržaj
 1. 1. Nastavna jedinica Kulturologija. Mehanizmi kulture
 2. 2. Nastavna jedinica Kulturologija. Pisci i teme. Rusko 19. stoljeće
 3. 3. Nastavna jedinica Moda i odijevanje. Dendizam (A. S. Puškin, Evgenij Onegin)
 4. 4. Nastavna jedinica Moda. Tjelesni elementi
 5. 5. Nastavna jedinica Hrana. Neimaština i izobilje
 6. 6. Nastavna jedinica Hrana (N. V. Gogol', Taras Bul'ba)
 7. 7. Nastavna jedinica Kartanje. Igra i dokolica
 8. 8. Nastavna jedinica Kartanje (N. V. Gogol', Igroki)
 9. 9.Nastavna jedinica Grad kao junak. Junak u gradu. Grad i ladanje. (A. P. Čehov, Dama s sobačkoj)
 10. 10. Nastavna jedinica Grad. Odnos centra i periferije (F. M. Dostoevskij, Zapiski iz podpol'ja)
 11. 11. Nastavna jedinica Bal.Plesna pravila i plesne dvorane
 12. 12. Nastavna jedinica Bal. Krabuljni ples (M. Ju. Lermontov, Maskarad)
 13. 13. Nastavna jedinica Dvoboj. Ritualizirana agresija
 14. 14. Nastavna jedinica Dvoboj (A. S. Puškin, Evgenij Onegin)
 15. 15. Nastavna jedinica Ponavljanje. Čovjek i društvena sredina 19. stoljeća. Priprema za ispit

Ishodi učenja
 1. sintetizirati bitno u tekstu i integrirati postojeća znanja u novi tekst
 2. prezentirati vlastiti tekst
 3. primijeniti zakonitosti vezane za interpretaciju književnog teksta
Metode podučavanja
Podučavanje, rasprava (prilagođena novim uvjetima online nastave), priprema za seminar, rad na tekstu, samostalni rad studenata.
Metode ocjenjivanja
pohađanje nastave, priprema zadaća, izrada seminarskog rada, usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. umjetnički tekstovi: A. S. Puškin, Evgenij Onegin N. V. Gogol', Taras Bul'ba N. V. Gogol', Igroki F. M. Dostoevskij, Zapiski iz podpol'ja M. Ju. Lermontov, Maskarad A. P. Čehov, Dama s sobačkoj
 2. Lotman, Ju. M. 2006. Besedy o russkoj kul'ture (Byt i tradicii russkogo dvorjanstva (XVIII- načalo XIX veka). Sankt-Peterburg
 3. Hrenov, N. A. 2005. Čelovek igrajuščij v russkoj kul'ture. Sankt-Peterburg
Dopunska literatura
 1. Drač, G. V. 2003. Kul'turologija. Moskva
 2. Duda, D. 2012. Kultura putovanja. Zagreb
 3. Eagleton, T. 2002. Ideja kulture. Prev. G. Popović. Zagreb
 4. Lotman, Ju. M.; Pogosjan, E. A. 1996. Velikosvetskie obedy. Sankt-Peterburg
 5. Rejfman, I. 2002. Ritualizovannaja agresija. Duel' v russkoj kul'ture i literature. Moskva
 6. Toporov, V. N. 2003. Peterburgskij tekst russkoj literatury. Izbrannye trudy. Sankt-Peterburg
 7. Vojvodić, J. 2006. Gesta, tijelo, kultura. Gestikulacijski aspekti u djelu Nikolaja Gogolja

Izborni predmet na studijima
 1. Ruski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5., 7. semestar