Naziv
Književnost srednjeg vijeka
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Španjolski
ECTS bodovi
4
Šifra
185718
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
  1. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij