Naziv
Književnost u nastavi II.
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
124360
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Upoznati studente s praktičnom školskom intepretacijom pjesničkih opusa te djela pripovjedne i dramske naravi. Osposobiti studente za samostalne interpretacije umjetnina riječi u osnovnim i srednjim školama.
Sadržaj
 1. 1. Aristotel i nastava književnosti
 2. 2. Pristup pjesničkomu opusu i projektna nastava: Dubravko Horvatić
 3. 3. Pristup pjesničkomu opusu u srednjoj školi: T.P. Marović
 4. 4. Novela u nastavi: A.G. Matoš: Kip domovine leta 188*
 5. 5. Pripovijetka u nastavi: F. Kafka: Umjetnik u gladovanju
 6. 6. Fantastika u nastavi: N. Fabrio: Sedamdeset druga
 7. 7. Roman u osnovnoj školi: Božidar Prosenjak: Divlji konj
 8. 8. Roman u srednjoj školi: S. Novak: Mirisi, zlato i tamjan
 9. 9. Roman u nastavi: N. Fabrio: Vježbanje života (prvi dio)
 10. 10. Roman u nastavi: N. Fabrio: Vježbanje života (drugi dio)
 11. 11. Pristup klasiku: W. Shakespeare: Hamlet (prvi dio)
 12. 12. Pristup klasiku: W. Shakespeare: Hamlet (drugi dio)
 13. 13. Komedija u nastavi: Molière: Škrtac
 14. 14. Tragedija u nastavi: I. Brešan: Predstava Hamleta u Mrduši Donjoj
 15. 15. Mreža i nastava književnosti

Ishodi učenja
 1. sposobnost interpretacije pjesničkoga opusa s učenicima OŠ i SŠ
 2. sposobnost inpterpretacije djela fantastične književosti s učenicima OŠ i SŠ
 3. sposobnost interpretacije pripovijetki i romana s učenicima OŠ i SŠ
 4. sposobnost interpretacije komedija i tragedija
Metode podučavanja
Predavanje, usmjereno čitanje i čitanje sa zadatkom Studentske vježbe razrednih situacija Rasprava
Metode ocjenjivanja
Znanje se provjerava tijekom seminara: studenti moraju pokazati kako su svladali teorijske upute s predavanja te kako ih umiju primijeniti u praktičnom radu. Pisani ispit sastoji se od 15 upita, na koje učenici odgovaraju kratkim rečenicama. Tijekom usmenoga ispita studenti dokazuju da su svladali i dijelove gradiva na koje nisu točno odgovorili u pisanom dijelu ispita (moraju također dokazati da poznaju gradivo u cijelosti).

Obavezna literatura
 1. Pandžić, Vlado: Hrvatski roman u školi, Profil, Zagreb 2001. (izabrana poglavlja)
 2. Rosandić, Dragutin: Metodika književnoga odgoja, Školska knjiga, Zareb 2005. (izabrana poglavlja)
 3. Slavić, Dean: Književnost u nastavi (izabrana poglavlja), Profil, Zagreb 2011.
Dopunska literatura
 1. Benjak, Mirjana: Suvremena srednjoevropska pripovjedna proza u gimnazijskoj nastavi književnosti, doktorska disertacija, Zagreb, 1998.
 2. Beker, Miroslav: Uvod u komparativnu književnost, Školska knjiga, Zagreb, 1995.
 3. Cuddon, J.A.: Literary Terms and Literary Theory, Penguin, London, 1998.
 4. Diklić, Zvonimir: Književnoznanstveni i metodički putokazi nastavi književnosti, Školska knjiga, Zagreb 2009.
 5. Groden, Michael; Martin, Kreiswirth; Szeman, Imre:Johns Hopkins Guide to Literary Theory and Criticism, Johns Hopkins University Press, 2005.
 6. Kajić, Rasima: Roman u sustavu problemske nastave, Školska knjiga, Zagreb, 1981.
 7. Pandžić, Vlado: Prilozi za hrvatsku povijest recepcije književnosti, Profil, Zagreb 2004.
 8. Visinko, Karol: Jezično izražavanje u nastavi hrvatskoga jezika: pisanje, Školska knjiga, Zagreb 2010.
 9. Žmegač, Viktor: Književnost i zbilja, Školska knjiga, Zagreb 1982.

Obavezan predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij