Naziv
Kultura i civilizacija Brazila 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Portugalski
ECTS
3
Šifra
77979
Semestri
zimski
Satnica
Seminar
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Uz namjeru da studentima omogući uvid u osnove brazilske kulture i civilizacije, kolegij im pruža pregled glavnih povijesnih, društvenih i kulturnih tokova i institucija te civilizacije od najstarijih vremena do XX. stoljeća kao osnovu za prepoznavanje njezinih specifičnosti.
Sadržaj
 1. Upoznavanje s programom kolegija: literatura, metode rada.
 2. Brazil. geografski podaci, regije, ekosistemi, stanovništvo, državno uređenje.
 3. Preduvjeti portugalske kolonizacije Brazila: portugalska prekomorska ekspanzija. Otkrivanje i osvajanje teritorija. Predkolonijalna faza.
 4. Nasljedne kapetanije. Kolonijalno razdoblje.
 5. Ciklus šećerne trske. Formiranje kolonijalnog stanovništva.
 6. Ropstvo. Formiranje brazilskog nacionalnog identiteta. Integracija triju etničkih skupina – indijanske, bjelačke i crnačke.
 7. Gospodarstvo od početaka kolonizacije do današnjice – ciklusi šećera, zlata, kave i gume.
 8. Proširenje portugalskog teritorija.
 9. Ciklus zlata i dijamanata: prva otkrića zlata i posljedice.
 10. "Selidba" portugalskog dvora u Brazil 1808. Razdoblje od dolaska Ivana VI. u Brazil do proglašenja neovisnosti 1822.
 11. Od neovisnosti do danas – Prva kraljevina, Druga kraljevina.
 12. Ciklusi kave i gume.
 13. Ukidanje ropstva 1888. Prva republika 1889.
 14. Semana da Arte Moderna 1922.
 15. Završne primjedbe i dogovor oko ispita.

Ishodi učenja
 1. prepoznati, navesti i opisati kulturne i društvene procese u zemljama portugalskoga govornog područja
 2. prepoznati primarne i sekundarne izvore informacija i adekvatno ih koristiti u procesu razvijanja znanja i tumačenja tekstova
 3. navesti i opisati glavne povijesne, društvene i kulturne elemente civilizacije Brazila od najstarijih vremena do XX. stoljeća.
 4. prepoznavati specifičnosti brazilske civilizacije s obzirom na postanak, podrijetlo i razvoj brazilskog naroda i kolonijalnog Brazila, općenito.
 5. usporediti i komentirati kulturne, društvene i povijesne procese unutar brazilske kulture i civilizacije.
 6. samostalno istražiti i komentirati elemente brazilske kulture i civilizacije određene odabranom temom seminarskog rada.
 7. osmisliti i prezentirati svoj rad pred kolegama.
Metode podučavanja
Predavanja i prezentacije.
Metode ocjenjivanja
kako bi dobili konačnu ocjenu iz kolegija, studenti su dužni napisati seminarski rad – temu i literaturu koju koriste za njihovu izradu predlaže nastavnik (u skladu sa sadržajem nastavne jedinice);

Obavezna literatura
 1. Caceres, F. Historia do Brasil, 2000., Editora Moderna Ltda, Brasil
Dopunska literatura
 1. Fausto, B. História do Brasil. São Paulo: 1999.
 2. Vianna, H.; Donato, H. História do Brasil. São Paulo: Companhia Melhoramentos, 1994.
 3. Cunha, C.; Cintra, L.F. Lindley. Nova Gramática do Português Contemporâneo. Lisboa: Edições João Sá da Costa, 1999. – poglavlje: Domínio Actual da Língua Portuguesa (str. 9-25)
 4. Cuesta, P. Vasquez; Luz, M.A. Mendes da. Gramática da Língua Portuguesa. Lisboa: Edições 70, 1983. – poglavlje: Noções de Geografia da Língua Portuguesa (str. 52-158)
 5. Riđanović, J. Brazil: Republica dos Estados Unidos do Brasil. Zagreb: Školska knjiga, 1980.
 6. Talan, N. Hrvatska/Brazil (kulturno-povijesne veze). Zagreb: Društvo hrvatskih književnika, 1988.
 7. Lazarević, A. Braća Seljan na crnom i zelenom kontinentu. Zagreb: GZH, 1991.

Izborni predmet na studijima
 1. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar