Naziv
Kulturni turizam
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS
3
Šifra
118064
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Cilj kolegija je upoznati studente s osnovnim odnosima između gospodarske djelatnosti turizma i muzeologije, pomoći im shvatiti osnovne pojmove kulturnog turizma; na povijesnoj razini ih upoznati s razvojem kulturnog turizma u svijetu i u Hrvatskoj; na praktičnoj razini upoznati studente s postojećim kulturno-turističkim atrakcijama, organizacijama i institucijama koje se bave razvojem kulturnog turizma.
Sadržaj
 1. Pojam turizma; Pojam kulturnog turizma
 2. Povijest turizma
 3. Oblici turizama- osnovni vidovi kulturnog turizma
 4. Kulturni turisti: zahtjevi turističke potražnje, identifikacija kulturno turističkih potencijala
 5. Pojam, sadržaj, identitet i razvoj kulturno-turističke destinacije
 6. Materijalna i nematerijalna baština u turizmu
 7. Odnos zaštite i upravljanja baštine u turizmu
 8. Razvoj i klasifikacija turističkih atrakcija
 9. Muzeji u kontekstu kulturnog turizma
 10. Specifične niše kulturnog turizma (ruralni, urbani, kreativni)
 11. Pojam održivosti u turizmu – zaštita baštine u kulturnom turizmu
 12. Upotreba informacijsko-komunikacijske tehnologije u kontekstu kulturnog turizma
 13. Partnerstvo sektora; Mreže institucija
 14. Interpretacija baštine u turizmu
 15. Zaključno predavanje, diskusija i evaluacija kolegija

Ishodi učenja
 1. Identificirati elemente kulturnog turizma koji čine sponu baštinskog i ekonomskog sektora
 2. Kritički promišljati i diskutirati o ulozi kulture (baštine) unutar ekonomskog sektora
 3. Analizirati i interpretirati konkretne kulturno turističke resurse
 4. Razumjeti i analizirati informacijsko-komunikacijske tehnologije u kulturno-turističkoj industriji danas
 5. Osmisliti i oblikovati na osnovnoj razini kulturne (baštinske) resurse za turističko tržište
 6. Upravljati predmetima, zbirkama i informacijama o baštini
 7. Planirati, organizirati, oblikovati i vrednovati različite oblika komunikacije u muzejima, galerijama i srodnim ustanovama
 8. Obavljati osnovne funkcije upravljanja na svim razinama
Metode podučavanja
Predavanja i seminari
Metode ocjenjivanja
Seminarski radovi i pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Daniela Angelina Jelinčić, Abeceda kulturnog turizma, Meandarmedia, Zagreb, 2008, 77-147
 2. Akcijski plan razvoja kulturnog turizma, Institut za turizam, Zagreb, 2015.
 3. McKercher, B. Du Cros Hilary. Cultural tourism. Claredon Press, Oxford, 2002., 101-170
 4. Strategija za razvoj kulturnog turizma RH, Institut za turizam Zagreb, 2003
Dopunska literatura
 1. Diekman, Anya. Zaštita graditeljske baštine nasuprot turizmu: Belgijsko istraživanje.TURIZAM, 2002., str. 267.-284.
 2. Pasakova, M. Životni ciklus destinacije povijesnog grada. TURIZAM, 2002, str. 251.-266.

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar