Naziv
Kulturološki seminar 1 - Moć i nasilje
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS
3
Šifra
145557
Semestri
zimski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Nakon iscrpnog bavljenja teorijskim aspektima moći i nasilja, na paradigmatskim će se tekstovima novije njemačke književnosti analizirati različite varijante odnosa moći i s njima povezanih primjena nasilja. U središtu seminarske diskusije stajat će situacije u kojima se konsens između onih koji imaju moć i onih koji su im podložni, prelazi u stanje nasilja. Usto, bit će riječi i o drugim važnim aspektima seminarskih tekstova.
Sadržaj
 1. Teorijski aspekti odnosa moći i nasilja - uvod
 2. Teorijski aspekti odnosa moći i nasilja - H. Arendt
 3. Teorijski aspekti odnosa moći i nasilja - M. Foucault
 4. Johann Wolfgang Goethe: Egmont
 5. Johann Wolfgang Goethe: Egmont
 6. Heinrich von Kleist: Michael Kohlhaas
 7. Heinrich von Kleist: Michael Kohlhaas
 8. Friedrich Hebbel: Judith
 9. Friedrich Hebbel: Judith
 10. Bertolt Brecht: Die Geschäfte des Herrn Julius Caesar
 11. Bertolt Brecht: Die Geschäfte des Herrn Julius Caesar
 12. Thomas Bernhard: Heldenplatz
 13. Thomas Bernhard: Heldenplatz
 14. Rainer Werner Fassbinder: Katzelmacher
 15. Rainer Werner Fassbinder: Katzelmacher

Ishodi učenja
 1. Kada položi ovaj kolegij, student/ica će moći prepoznati i objasniti važnost odnosa između moći i nasilja kao jednoga od središnjih momenata ljudske egzistencije.
 2. Kada položi ovaj kolegij, student/ica će moći prepoznati i objasniti važnost koju tematizacija odnosa između moći i nasilja ima u kulturi i osobito u književnosti.
 3. Kada položi ovaj kolegij, student/ica će moći samostalno istražiti, usporediti i komentirati i tematizaciju drugih usporedivih društvenih fenomena u kulturi i književnosti.
 4. Na pozadini seminarske teme student/ica će, položivši ovaj kolegij, biti u stanju samostalno prepoznati, analizirati i objasniti i razne druge aspekte kulturnoga, društvenog i povijesnog razvitka zemalja njemačkoga govornog područja u novom vijeku.
 5. Kada položi ovaj kolegij, student/ica će učvrstiti i produbiti svoja znanja o povijesti njemačke kulture i književnosti stečena na preddiplomskom studiju.
 6. Kada položi ovaj kolegij, student/ica će moći izdvojiti i analizirati relevantne obrasce književno-povijesnih razdoblja i individualnih književnih djela iz njemačkoga govornog područja te kritički prosuđivati o pojedinim književnim pojavama s njemačkoga govornog područja u odnosu na društveno-povijesni kontekst.
Metode podučavanja
Diskusija, grupni rad, referati, zajednička analiza egzemplarnih tekstova
Metode ocjenjivanja
Aktivno sudjelovanje u nastavi, pisani seminarski radovi

Obavezna literatura
 1. Hannah Arendt: Macht und Gewalt, 1970 (On Violence, 1969)
 2. Michel Foucault: Analytik der Macht, 2005; Power, 2001.
 3. Johann Wolfgang Goethe: Egmont
 4. Heinrich von Kleist: Michael Kohlhaas
 5. Friedrich Hebbel: Judith
 6. Bertolt Brecht: Die Geschäfte des Herrn Julius Caesar
 7. Thomas Bernhard: Heldenplatz
 8. Rainer Werner Fassbinder: Katzelmacher
Dopunska literatura
 1. Viktor Žmegač (Hg.): Geschichte der deutschen Literatur vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart, 3 Bde, Königstein, 1979-1984.
 2. Wilhelm Berger: Macht, Wien 2009.
 3. Christian Gudehus - Michaela Christ: Gewalt, Stuttgart - Weimar 2013.

Izborni predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij