Naziv
Lingvistička teorija Petra Guberine i njezine primjene
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Francuski
ECTS
3
Šifra
90625
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Cilj je upoznati studente s djelom Petra Guberine u kontekstu lingvističkih istraživanja XX. i XXI. stoljeća, naročito s obzirom na jezična istraživanja na francuskome jeziku unutar kojeg je autor bio osobito aktivan i ostavio veliki trag. Cilj je kolegija također osposobiti studente za razumijevanje osnovne terminologije Guberinine lingvistike govora i primjene njezinih principa u verbotonalnom pristupu reedukacije slušanja i govora te strukturo-globalnoj audio-vizualnoj metodologiji učenja stranih jezika.
Sadržaj
 1. Uvod, govoreni jezik i usmeni jezični izraz.
 2. Logička i stilistička vrijednost složenih rečenica
 3. Pojam parole (jezična realizacija) kod Saussurea i kod Guberine
 4. Charles Bally i Petar Guberina: afektivnost u jezičnom izrazu.
 5. Zvuk i pokret u jeziku.
 6. Vrednote govornog jezika.
 7. Pismena provjera.
 8. Vanjska stvarnost – stvarnost misli – jezična stvarnost.
 9. Vanjski pojavni lik u jezičnom izrazu.
 10. Verbotonalna teorija (VT).
 11. Verbotonalna fonetika.
 12. Metodologija SGAV Stukturo-globalna audio-vizualna problematika poučavanja jezika
 13. Mjesto i uloga VT fonetike u SGAV metodologiji.
 14. Globalna i dinamička vizija izgovornog i govornog čina.
 15. Pismena provjera.

Ishodi učenja
 1. Student će moći u okviru raznovrsnih suvremenih lingvističkih i gramatičkih pristupa i teorija objasniti djelo Petra Guberine u kontekstu lingvističkih istraživanja XX i XXI stoljeća.
 2. Student će moći protumačiti i sažeti postupke strukturo-globalne audio-vizualne metodologije učenja francuskog kao stranog jezika.
 3. Student će moći protumačiti i sažeti stilistička proučavanja P. Guberine koji je svoj pristup temeljio na komparaciji stilističke vrijednosti originala i prijevoda na jezik-cilj kao jedan od temeljnih kriterija za vrednovanje prijevoda
 4. Student će moći zastupati vlastita mišljenja pobliže upoznavši lingvističku znanost XX stoljeća i mogućnosti njezine konkretne primjene kroz upoznavanje djela Petra Guberine.
 5. Student će moći protumačiti i sažeti doprinos hrvatske znanosti svjetskoj znanosti preko ovog autora.
 6. Student će moći istražiti nove putove istraživanja jezika i jezične znanosti u skladu sa smjernicama Guberininog djela.
 7. Student će moći razviti vještine učenja i istraživanja koje omogućuju cjeloživotno obrazovanje na području francuskog jezika i jezikoslovlja te sve oblike komunikacije na francuskome jeziku.
 8. Student će moći učinkovito se koristiti lingvističkom literaturom u cilju proširenja znanja te preoblikovati i sažeti složene tekstove tako da postignu gramatičku, stilsku i komunikacijsku prihvatljivost.
 9. Student će moći isplanirati strukturu vlastitog pisanog teksta na francuskom jeziku te objasniti i upotrijebiti potrebnu lingvističku aparaturu.
 10. Student će moći zastupati vlastita mišljenja o znanstvenim temama u području jezikoslovlja francuskoga govornog područja.
Metode podučavanja
Predavanja i seminari.
Metode ocjenjivanja
Dvije pismene provjere i ispit.

Obavezna literatura
 1. Pavelin Lešić, B. 2013, L'affectivité au coeur même de la cognition et du langage : Charles Bally et Petar Guberina. Synergie Espagne, n 6., pp. 185 - 196.
 2. Pavelin Lešić, B. 2012, Guberinina teorija u kontekstu suvremenih istraživanja govornog jezika. Monografija Čovjek i govor, Poliklinike SUVAG, Zagreb.
 3. Pavelin Lešić, B. 2013, Petar Guberina et Charles Bally, une vision globalisante et dynamique du langage. Zbornik Francontraste: L'affectivite et la subjectivite dans le langage. CIPA Mons.
 4. Guberina, P. 1954 [1939]. Valeur logique et valeur stylistique des propositions complexe : théorie générale et application au français, Zagreb : Epoha.
 5. Guberina, P. 1952, Zvuk i pokret u jeziku / Le Son et le mouvement dans le langage, Zagreb : Matica hrvatska.
 6. Guberina, P. 1952, Povezanost jezicnih elemenata/La Solidarité des éléments du langage, Zagreb : Matica hrvatska. Dans le texte SEL.
 7. Guberina, P. 2003, Rétrospection, (ur. Claude ROBERGE), Zagreb, Artresor naklada.
 8. Pavelin Lešić, B. La linguistique de la parole : de Saussure à Guberina et au-delà. Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia : Revue publiée par les Sections romane, italienne et anglaise de la Faculté des Lettres de l’Université de Zagreb, Vol. 65/2020, 105-110.
Dopunska literatura
 1. Guberina, P. 1957. La logique de la langue et la logique du langage, Studia Romanica Zagrabiensia II/3, pp. 13-30.
 2. Guberina, P. 1986. Lingvistika govora kao lingvisticka osnova verbotonalnog sistema i strukturalizam u opcoj lingvistici/Linguistique de la parole, base du système verbotonal et le structuralisme dans la linguistique générale. Revue Govor 1, 1-3, pp. 3-18.
 3. Guberina, P. 1958. Stilistika, Zagreb : Faculté de philosophie et lettres de l’Université de Zagreb.
 4. Kovačec, A. 2006. Akademik Petar Guberina. In P. ŠIMUNOVIĆ (Ed.) (2006) Petar Guberina 1913-2005. Zagreb, Academia Scientiarum et Artium Croatica, 13-23.

Izborni predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 6. semestar