Naziv
Logika za informatičare
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
6
Šifra
35925
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Laboratorijske vježbe
30

Cilj
Studenti trebaju upoznati koncepte, mogućnosti i ulogu formalne logike u modeliranju informacijskih sustava. Praktičan rad omogućit će studentu da upozna i ovlada različitim metodama primjene formalne logike.
Sadržaj
 1. Uvod u račun sudova
 2. Operacije sa sudovima. Semantičke tablice. Logička posljedica.
 3. Normalne forme računa sudova. Teoremi adekvatnosti i potpunosti.
 4. Pravilo rezolucije za račun sudova
 5. Automatsko dokazivanje teorema
 6. Priprema za I. kolokvij
 7. I. kolokvij
 8. Uvod u račun predikata
 9. Primitivne forme računa predikata. Skolemova forma.
 10. Supstitucija. Kompozicija supstitucija.
 11. Unifikacija. Algoritam unifikacije
 12. Pravilo rezolucije za račun predikata.
 13. Izračunavanje odgovora pravilom rezolucije za račun predikata
 14. Priprema za II. kolokvij
 15. II. kolokvij

Ishodi učenja
 1. Ovladati formalizmom simboličke logike
 2. Razumjeti ulogu logike u modeliranju informacijskih sustava
 3. Primijeniti simboličku logiku u definiranju i implementaciji informacijskih sustava
 4. Primijeniti simboličku logiku u programiranju
 5. Primijeniti simboličku logiku u oblikovanju baza podataka
Metode podučavanja
Predavanja i vježbe koje kroz praktične primjere prate predavanja.
Metode ocjenjivanja
Tijekom semestra studenti će imati dva kolokvija s kojima se mogu osloboditi pismenog dijela ispita. Usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Vladimir Mateljan: Račun sudova, Skripta na sustavu za učenje na daljinu - Omega, Zagreb, 2009.
 2. Vladimir Mateljan: Predikatni račun, Skripta na sustavu za učenje na daljinu - Omega, Zagreb, 2009.
 3. Copi, I. M.; Cohen C. Introduction to Logic, 12th Edition, 2004.
Dopunska literatura
 1. Mendelson, Eliot. Introduction to Mathematical Logic, Fourth Edition, 1997.

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1. semestar