Naziv
Baze podataka
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
6
Šifra
51386
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Vježbe u praktikumu
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Studenti trebaju upoznati koncepte, mogućnosti i ulogu baze podataka i sustava za pretraživanje informacija u informacijskom sustavu. Praktičan rad s bazom podataka omogućit će studentu da upozna i ovlada različitim metodama rukovanja s bazom. U tu svrhu koristit će se neke od poznatih baza podataka za osobna računala.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij. Pojam baze podataka
 2. Osnovni pojmovi
 3. Model podataka
 4. Relacijski model podataka
 5. Ključevi
 6. Strani ključevi
 7. Ograničenja
 8. Priprema za kolokvij
 9. 1. Kolokvij
 10. SQL – Osnove
 11. SQL – Spajanje tablica
 12. SQL – brisanje, umetanje i promjena
 13. Normalne forme
 14. Priprema za kolokvij
 15. 2. Kolokvij

Ishodi učenja
 1. Definirati bazu podataka i njezinu ulogu u informacijskom sustavu
 2. Objasniti problem oblikovanja baze podataka
 3. Transformirati konceptualni model baze podataka u shemu relacijske baze podataka
 4. Implementirati pravila integriteta
 5. Primijeniti entitetski i referencijalni integritet u oblikovanju baze podataka
 6. Implementirati jednostavne i kompleksne upite
 7. Definirati osnovne pojmove: entitet, informacija i podatak
Metode podučavanja
Predavanja i vježbe na računalima koje kroz praktične primjere prate predavanja.
Metode ocjenjivanja
Tijekom semestra studenti će imati dva kolokvija s kojima se mogu osloboditi pismenog dijela ispita. Usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Tkalac, S.: Relacijski model podataka, Informator, Zagreb, 1988.
 2. Radovan, M.: Baza podataka, Informator, Zagreb, 1993.
Dopunska literatura
 1. H. Garcia-Molina, J. D. Ullman, J. Widom:Database Systems: The Complete Book, Prentice Hall, 2002.
 2. Ullman, D. J.: Database and Knowledge - base Systems, Computer Science Press, 1999.

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3. semestar
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar