Naziv
Mađarska književnost I. - romantizam
Organizacijska jedinica
Katedra za hungarologiju
ECTS
4
Šifra
51196
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje

Cilj
Steći znanja o razdobljima prosvjetiteljstva i romantizma u mađarskoj književnosti, kao i o mađarskoj književnosti u europskim okvirima; steći kompleksna znanja o književnicima mađarskog romantizma i kanonskim djelima tog razdoblja; steći detaljan uvid u život i stvaralaštvo književnika mađarskog romantizma i u karakteristike romantičarskih djela.
Sadržaj
 1. Periodizacija književnosti osamnaestog i devetnaestog stoljeća.
 2. Stvaralaštvo Györgya Bessenyeija. Odjeci Francuske revolucije u Mađarskoj. Analiza djela "Francuskim promjenama".
 3. Jezična obnova i stvaralaštvo Ferenca Kazinczyja. Analiza djela "Naš jezik".
 4. Stvaralaštvo Ferenca Kazinczyja. Analiza djela "Nevjernik".
 5. Neoklasicizam u Mađarskoj. Stvaralaštvo Dániela Berzsenyija.
 6. Stvaralaštvo Dániela Berzsenyija. Analiza pjesme "Plesovi" Dániela Berzsenyija.
 7. Stvaralaštvo Dániela Berzsenyija i upotreba metrike u neoklasicizmu. Analiza pjesama "Moje nasljeđe" i "Nadolazeća zima".
 8. Značaj i stvaralaštvo Mihályja Vitéza Csokonaija. Analiza pjesme "Nadi".
 9. Književna kritika i stvaralaštvo Ferenca Kölcseyja. Analiza Kölcseyjevog djela "Himna".
 10. Drama u mađarskom romantizmu. Život i stvaralaštvo Józsefa Katone.
 11. Analiza i interpretacija drame "Ban Bank" Józsefa Katone.
 12. Život i stvaralaštvo Mihályja Vörösmartyja. Analiza pjesme "Proglas".
 13. Romantičarski elementi u drami "Csongor i Tünde" Mihályja Vörösmartyja.
 14. Život i stvaralaštvo Sándora Petőfija. Nacionalizam u mađarskom romantizmu. Analiza "Nacionalne pjesme" Sándora Petőfija.
 15. Elementi narodnjaštva u stvaralaštvu Sándora Petőfija. Analiza dvije Sándora Petőfijeve pjesme: "Pasje pjesme" i "Vučje pjesme".

Ishodi učenja
 1. Student će moći istaknuti obilježja mađarskog prosvjetiteljstva i romantizma.
 2. Student će moći nabrojati predstavnike mađarskog romantizma i njihova značajna djela.
 3. Student će moći prepoznati karakteristike romantičarskog teksta.
 4. Student će moći prepoznati metričke uzorke u neoklasicističkoj/romantičarskoj pjesmi.
Metode podučavanja
Podučavanje kroz teoriju, zadatke samostalnog istraživanja, čitanje i tumačenje romantičarskih djela i analizu tekstova.
Metode ocjenjivanja
Pismeni/usmeni ispit znanja.

Obavezna literatura
 1. Zlatna knjiga mađarske poezije, sast. i prev. Enver Čolaković. Zagreb, Nakladni zavod Matice hrvatske, 1987.
 2. Hrestomatija mađarske književnosti: 19. stoljeće, Franciska Ćurković-Major. Zagreb, FF-Press, 2014.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar