Naziv
Makedonska književnost: Makedonska poezija
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS
4
Šifra
52566
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Upoznavanje s odlikama poezije u razdoblju od romantizma prema realizmu (1845-1928), razdoblju realističkih koncepcija (1928-1952) i razdoblju stilskoga / poetičkoga pluralizma (1952- ).
Sadržaj
 1. Predstavljanje sadržaja kolegija te studentskih seminarskih i ispitnih obveza.
 2. Periodizacija makedonske književnosti (s osvrtom na makedonsku poeziju).
 3. Usmeno pjesništvo
 4. 19. stoljeće - makedonska poezija i romantizam
 5. Prva polovina 20. stoljeća - socijalni realizam (Kosta Solev Racin)
 6. Suvremena makedonska poezija (nakon 1945.) - uvodno
 7. Od socijalističkog realizma do intimizma
 8. Poetika Ace Šopova
 9. Modernizam
 10. Poezija Vlade Uroševića
 11. Makedonska i hrvatska poezija Radovana Pavlovskog
 12. Poezija Katice Ćulavkove
 13. Poezija Nikole Madžirova
 14. Najnovije tendencije u makedonskoj poeziji
 15. Završna rasprava.

Ishodi učenja
 1. Nabrojati kanonske makedonske pjesnike
 2. Opisati i analizirati izabrane tekstove iz kanonskih pjesničkih opusa
 3. klasificirati i opisati književnopovijesna razdoblja i osnovne književnostilske formacije u odabranim južnoslavenskim književnostima, pa i u književnosti druge studijske grupe
 4. opisati i analizirati temeljne kanonske tekstove odabranih južnoslavenskih književnosti, odnosno književnosti slobodno izabrane studijske kombinacije
 5. prepoznati i objasniti sličnosti i razlike te odnose između odabranih književnosti u njihovu južnoslavenskom kontekstu
Metode podučavanja
Predavanja i seminari (studentska izlaganja i rasprave), istraživanja građe (pjesničke zbirke, sekundarna literatura, teorijska literatura), terenska nastava, gostovanja pjesnika (čitanja i razgovori), komentari o audiovizualnoj građi i dr.
Metode ocjenjivanja
Seminarski rad i izlaganje. Ispit.

Obavezna literatura
 1. Petar Kepeski, Branislav Glumac. Suvremena makedonska poezija / Sovremenata makedonska poezija. Zagreb: August Cesarec, 1979.
 2. Tome Sazdov et al, Makedonska književnost, Zagreb: Školska knjiga, 1988, 1991.
 3. Borislav Pavlovski. Konstantin Miladinov - Od Struge do Stambola. Vidi: Konstantin Miladinov. Da vidam Ohrid, Struga da vidam/ Da vidim Ohrid, Strugu da gledam. Zagreb: ZMRH, 2001, 75-127.
 4. Eftim Kletnikov, Cveta Kotevska. Antologija savremene makedonske poezije. Beograd: Prosveta, 1985.
 5. Milan Đurčinov. Nova makedonska književnost. Beograd: Nolit, 1988.
Dopunska literatura
 1. Duško Nanevski. Makedonska poetska škola. Skopje, 1977.
 2. Makedonska poezija XIX vek. Priredio Rade Siljan. Skopje, 1989.
 3. Makedonska poezija XX. vek. Priredio Vele Smilevski. Skopje, 1989.
 4. Dani Dimitrija i Konstantina Miladinova. Priredio Borislav Pavlovski. Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa održanog u Zagrebu i Đakovu, 23. i 24. lipnja 2003. Zagreb: ZMRH, 2001.
 5. Borislav Pavlovski. Vo znakot na komparativnoto čitanje. Skopje, 2000. (Vidi: Pronajden zbor 37- 47, Blaženik na rečta, 54 - 59, Iskonska vernost na ubavinata, 73 - 76, Koga pagjaat zvezdite, 77- 86, Za Prličev - komparativno, 89 - 101, Baladite na Petrica Kerempuh i Evangelie na Itar Pejo, 102 - 118, Za povtorno čitanje na Racin, 233 - 240).

Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Zimski semestar