Naziv
Medicinska antropologija II
Organizacijska jedinica
Katedra za antropologiju
ECTS
4
Šifra
186490
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
45

Cilj
Medicinska antropologija proučava kako se zdravlje i bolest doživljavaju, oblikuju i razumiju u kontekstu globalnih, povijesnih i političkih djelovanja. Ona proučava složenost bolesnih stanja i kroz dijagnostičke kriterije postavljanje granice između bolesti i normalnog stanja. Cilj kolegija Medicinska antropologija 2, kao nadogradnja na obavezni kolegij Medicinska antropologija, je prvenstveno upoznati adaptacijske mehanizme bioloških sustava čovjeka (s posebnim naglaskom na živčani sustav i procesuiranje složenih mentalnih funkcija) u modernom digitalnom okruženju. U jednom manjem dijelu bavit ćemo se zdravstvenim sustavima uz komparaciju organizacije ovih sustava između Hrvatske i SAD-a.
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. Opisati glavne medicinske probleme razvijenih zemalja
  2. Osvijestiti kako složenost modernog okruženja stvara jedinstven pritisak na biološke sustave
  3. Definirati biološku podlogu tjelesnih i duševnih bolesti u modernim društvima
  4. Prikazati na primjeru interakciju i utjecaj bioloških i kulturoloških čimbenika na biološke sustave i njihove poremećaje
Metode podučavanja
Predavanja, praktično pokazivanje, vođena diskusija, samostalni zadaci
Metode ocjenjivanja
Pisani test s višestrukim izborom za provjeru faktografskog znanja; Diskusija i problemski zadatci za provjeru razumijevanja; Esej za provjeru analitičkih vještina

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar