Naziv
Međukulturalna istraživanja kognitivnih sposobnosti
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
ECTS
3
Šifra
117921
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Studenti će upoznati ulogu kulturalnog konteksta u području kognitivnih sposobnosti. Moći će prepoznati važnost kulturalnog konteksta u konceptualizaciji i istraživanjima sposobnosti i osposobit će se za praćenje literature iz područja.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij
 2. Međukulturalna istraživanja
 3. Kognitivne sposobnosti
 4. Kognitivne sposobnosti
 5. Problem mjerenja
 6. Grupne razlike
 7. Grupne razlike
 8. Eksplicitne i implicitne teorije
 9. Kognitivni razvoj
 10. Kognitivni razvoj
 11. Matematičke i perceptivne sposobnosti
 12. Emocionalna inteligencija
 13. Kreativnost
 14. Kulturna inteligencija
 15. Evaluacija kolegija

Ishodi učenja
 1. analizirati, tumačiti i vrednovati kulturne fenomene i procese
 2. kritički analizirati znanstvenu literaturu
 3. razvijati suradnju i djelovati u interdisciplinarnim stručnim skupinama
 4. samostalno pronalaziti, kritički promišljati i vrednovati nove izvore znanja
Metode podučavanja
predavanja
Metode ocjenjivanja
pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Schneider, W. J., & Flanagan, D. P. (2015). The relationship between theories of intelligence and intelligence tests. In S. Goldstein, D. Princiotta, & J. A. Naglieri (Eds.), Handbook of intelligence: Evolutionary theory, historical perspective, and current concepts (pp. 317–329). Springer Science + Business Media. https://doi.org/10.1007/978-1-4939-1562-0_21
 2. Saklofske, D. H., van de Vijver, F. J. R., Oakland, T., Mpofu, E., & Suzuki, L. A. (2015). Intelligence and culture: History and assessment. In S. Goldstein, D. Princiotta, & J. A. Naglieri (Eds.), Handbook of intelligence: Evolutionary theory, historical perspective, and current concepts (pp. 341–353). Springer Science + Business Media. https://doi.org/10.1007/978-1-4939-1562-0_22
 3. Cocodia, E .A.(2014). Cultural Perceptions of Human Intelligence. Journal of Intelligence, 2(4), 180-196. https://doi.org/10.3390/jintelligence2040180
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Antropologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 2. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar