Naziv
Belgijska književnost na francuskom jeziku 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Francuski
ECTS
3
Šifra
125535
Semestri
ljetni
Satnica
Seminar
30

Cilj
Kroz analizu i tumačenje književnih tekstova pružiti uvid u njihovu vezu sa svijetom umjetnosti. Prepoznati domet književne pojave koja leži u osnovi belgijske književnosti na francuskom jeziku, odnosno uskih veza što ju vežu uz slikarstvo. Istaknuti identitetski jaku obojenost te pojave.
Sadržaj
 1. Introduction : la Grande guerre et son influence sur la conception de l'art au XXe siècle.
 2. la Grande guerre et son influence sur la conception de l'art au XXe siècle.
 3. René Magritte.
 4. Paul Nougé.
 5. René Magritte et Paul Nougé: la poésie visible et la révolution invisible.
 6. Dotremont et COBRA: des poèmes-peints.
 7. Dotremont et COBRA. Matérialité du langage et logogramme. 1ere partie
 8. Dotremont et COBRA. Matérialité du langage et logogramme. 2eme partie
 9. Michaux, écrire, peindre de façons de voyager. Peindre pour «se déconstruire»
 10. Michaux, écrire, peindre de façons de voyager.
 11. Michaux, écrire. Peindre pour «se déconstruire»
 12. La bande dessinée.
 13. Hergé.
 14. Hergé, L’affaire Tournesol
 15. Bilan, discussion.

Ishodi učenja
 1. kreirati vlastiti usmeni ili pisani tekst na francuskom jeziku prema zadanim elementima ili samostalno primjenjujući vokabular iz različitih područja života, kulture, znanosti i tehnologije
 2. učinkovito se koristiti rječnikom u cilju proširenja vokabulara te preoblikovati i sažeti jednostavnije tekstove različitih funkcionalnih stilova tako da postignu gramatičku, stilsku i komunikacijsku prihvatljivost
 3. upoznati elemente i razviti poznavanje francuske i frankofone civilizacije i kulture, te razumjeti i komentirati kulturne, društvene i povijesne obrasce i pojave u frankofonim zemljama
 4. prepoznati relevantne podatke za razumijevanje belgijske književnosti i samostalno tumačiti odnose između teksta i slikrarstva u belgijskoj književnosti
 5. izražavati svoje osobno mišljenje o nepoznatom tekstu iz belgijske književnosti na francuskom jeziku
Metode podučavanja
predavanja, čitanje uz sudjelovanje studenata, audio-vizualni dokumenti.
Metode ocjenjivanja
Pravo na polaganje usmenog ispita imaju studenti koji su prisustvovali barem na 70% predavanja i predali sve zadane domaće zadaće.

Obavezna literatura
 1. Nougé, Poèmes divers et Conférence de Charleroi (fragments)
 2. Magritte, La poèsie visible (fragment)
 3. Dotremont, Traces
 4. Michaux, Emergences-Résurgences (fragments)
 5. Tintin, L'affaire Tournesol
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij