Naziv
Metodički blok i praksa
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS bodovi
15
Šifra
124361
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Metodičke vježbe
150

Cilj
Upoznavanje studentica/studenata s praksom nastave hrvatskoga jezika, književnosti, govornoga i pismenoga izražavanja te medijske kulture i osposobljavanje za izvedbu te nastave u osnovnoj školi i srednjim školama.
Sadržaj
 1. Upoznavanje nastavničkih poslova i obveza te nastavnih planova i programa (nastavnih osnova), udžbenika, zakona, pravilnika i školske dokumentacije. Praćenje mentorske nastave i ostalih nastavničkih poslova. Sudjelovanje u raščlambama i ocjenjivanju nastavnih sati. Samostalno oblikovanje jednoga (1) mjesečnoga izvedbenog plana za nastavni predmet Hrvatski jezik.
 2. Samostalno oblikovanje dvaju (2) pismenih zadataka za provjeru i procjenu znanja, postignuća i sposobnosti učenica/učenika u osnovnoj školi i srednjim školama. Pripreme za nastavu. Izvedba nastavnih sati (predavanja).
 3. Broj nastavnih sati (jednopredmetni diplomski studij: 15 ECTS bodova): sto (100) nastavnih sati praćenja mentorske nastave, studentskih praktičnih predavanja (pokusnih predavanja), diplomskih predavanja i ostalih nastavničkih poslova; pedeset (50) nastavnih sati u osnovnoj školi i pedeset (50) nastavnih sati u srednjoj školi.
 4. Nastavna praksa traje odvija se u ljetnom semestru. Budući da će studentice/studenti obvezno imati nastavnu praksu u osnovnoj i srednjoj školi, predviđena su dva odlaska na nastavnu praksu. U skladu s rasporedom za nastavnu praksu prijavit će se svojim mentoricama/mentorima u osnovnim i srednjim školama.
 5. Mentorice/mentori uskladit će sa studenticama/studentima satnicu praćenja mentorske nastave, održavanja studentskih praktičnih predavanja (pokusnih predavanja), diplomskih predavanja i ostalih obveza.
 6. Tijekom nastavne prakse studentice/studenti vode dnevnik praćenja nastave, upoznavanja nastavničkih obveza i svih svojih obavljenih poslova.
 7. Studentice i studenti pišu pripreme (priprave) za svoja predavanja u skladu s uputama članova Katedre za metodiku nastave hrvatskoga jezika i književnosti. U suradnji s mentoricama/mentorima moraju napisati četiri (4) opširne pripreme (priprave): jednu (1) za nastavu hrvatskoga jezika i jednu (1) za nastavu književnosti u osnovnoj školi te jednu (1) za nastavu hrvatskoga jezika i jednu (1) za nastavu književnosti u srednjoj školi.
 8. Te pripreme (priprave) treba poslati Katedri za metodiku nastave hrvatskoga jezika i književnosti (e-adresa: metodika.nastavnapraksa@gmail.com) i nasloviti ovako: Ime_Prezime_oj (priprema iz jezika u osnovnoj školi); Ime_Prezime_ok (priprema iz književnosti u osnovnoj školi); Ime_Prezime_sj (priprema iz jezika u srednjoj školi); Ime_Prezime_sk (priprema iz književnosti u srednjoj školi).
 9. Studentice i studenti jednopredmetnoga diplomskog studija dužni su održati: dvadeset (20) nastavnih sati praktičnih predavanja (pokusnih predavanja); deset (10) nastavnih sati u osnovnoj školi i deset (10) nastavnih sati u srednjoj školi.
 10. Održat će četiri (4) nastavna sata hrvatskoga jezika, četiri (4) književnosti i dva (2) jezičnoga izražavanja u osnovnoj školi te četiri (4) nastavna sata hrvatskoga jezika, četiri (4) književnosti i dva (2) jezičnoga izražavanja u srednjoj školi. Za sva praktična predavanja (pokusna predavanja) treba napisati prikladne (sažete) pripreme.
 11. Studentice i studenti su dužni održati jedno (1) diplomsko predavanje u osnovnoj školi i jedno (1) diplomsko predavanje u srednjoj školi.
 12. Pripreme (priprave) za diplomska predavanja uključuju se među četiri opširne pripreme (priprave) koje treba poslati Katedri za metodiku nastave hrvatskoga jezika i književnosti.
 13. Ako studentica/student održi diplomsko predavanje iz književnosti u osnovnoj školi, mora održati diplomsko predavanje iz hrvatskoga jezika u srednjoj školi. Održi li u osnovnoj školi diplomsko predavanje iz hrvatskoga jezika, mora održati diplomsko predavanje iz književnosti u srednjoj školi.
 14. Studentice i studenti održavat će diplomska predavanja od travnja do početka lipnja.
 15. Mentorica/mentor i član Katedre za metodiku nastave hrvatskoga jezika i književnosti ocijenit će diplomska predavanja.

Ishodi učenja
 1. Studentice/studenti moći će opisati nastavni predmet Hrvatski jezik u osnovnoj i srednjoj školi.
 2. Moći će planirati i programirati nastavu predmeta Hrvatski jezik u osnovnoj i srednjoj školi.
 3. Moći će izvoditi nastavu svih nastavnih područja u okviru nastavnog predmeta Hrvatski jezik u osnovnoj i srednjoj školi.
 4. Stečena znanja u praksi nastave svih predmetnih područja primjenjivat će u nastavnom predmetu Hrvatski jezik u osnovnoj školi.
 5. Stečena znanja u praksi nastave svih predmetnih područja primjenjivat će u nastavnom predmetu Hrvatski jezik u srednjoj školi.
Metode podučavanja
Predavanje Seminari i radionice Vježbe Samostalni zadatci Samostalni pismeni radovi Samostalna izvedba nastavnih sati (predavanja)
Metode ocjenjivanja
Pohađanje nastave (praćenje mentorske nastave i ostalih nastavničkih poslova) Sudjelovanje u raščlambama i ocjenjivanju nastavnih sati Samostalno oblikovanje jednoga mjesečnog izvedbenog plana za nastavni predmet Hrvatski jezik Samostalno oblikovanje jednoga pismenog zadatka za provjeru i procjenu znanja, postignuća i sposobnosti učenica/učenika u osnovnoj i srednjoj školi Pripreme za nastavu Izvedba nastavnih sati (predavanja) Diplomska predavanja

Obavezna literatura
 1. Stjepko Težak, Teorija i praksa nastave hrvatskoga jezika 1, Zagreb, 1996.
 2. Vlado Pandžić, Govorno i pismeno izražavanje u srednjoj školi, Zagreb, 2001.
 3. Dragutin Rosandić, Metodika književnoga odgoja, Zagreb, 2005.
 4. Vlado Pandžić, Hrvatski roman u školi, Zagreb, 2001.
Dopunska literatura
 1. Stjepko Težak - Stjepan Babić, Gramatika hrvatskoga jezika, Zagreb, 1992
 2. Anđelko Peko - Ana Pintarić, Uvod u didaktiku hrvatskoga jezika, Osijek, 1999.
 3. Josip Silić, Od rečenice do teksta, Zagreb, 1984.
 4. Dragutin Rosandić – Irena Rosandić, Hrvatski jezik u srednjoškolskoj nastavi, Zagreb, 1996.
 5. Dunja Pavličević-Franić, Komunikacijom do gramatike (razvoj komunikacijske kompetencije u ranome razdoblju usvajanja jezika), Zagreb, 2005.
 6. Vlado Pandžić, Putovima školske recepcije književnosti, Zagreb, 2001.
 7. Stjepko Težak, Teorija i praksa nastave hrvatskoga jezika 2, Zagreb, 1998.
 8. Vlado Pandžić, Prilozi za hrvatsku povijest recepcije književnosti, Zagreb, 2004.
 9. Dragutin Rosandić, Novi metodički obzori, Zagreb, 1993.
 10. Ana Gabrijela Šabić, Učenik i lirika, Zagreb, 1991.

Obavezan predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij