Naziv
Metodika informacijskog odgoja i obrazovanja 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS
60
Šifra
129219
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Metodičke vježbe
30

Cilj
Steći znanja i razviti vještine vezane uz odgojno-obrazovno okruženje školske knjižnice
Sadržaj
 1. Uvod
 2. Što je metodika?
 3. Organizacija rada škole i školske knjižnice kao školskog informacijskog centra
 4. Kurikulum i nastavni plan i program
 5. Školski knjižničar
 6. Teorije učenja
 7. Komunikacija u poučavanju
 8. 1. kolokvij
 9. Ishodi učenja
 10. Nastavni principi, metode i sistemi
 11. Nastavna priprema
 12. Uvodni dio nastavnog sata
 13. Središnji dio nastavnog sata
 14. Završni dio nastavnog sata
 15. 2. kolokvij

Ishodi učenja
 1. objasniti temeljne pedagoške pojmove
 2. demonstrirati primjerena nastavna umijeća
 3. održati nastavnu etapu
 4. pripremiti nastavni sat
Metode podučavanja
Predavanja, metodičke vježbe, samostalan rad, e-učenje.
Metoda usmenog izlaganja, razgovora, čitanja i rada na tekstu, demonstracije, pisanja, praktičnog rada.
Metode ocjenjivanja
1. kolokvij- 30%
2. kolokvij- 30%
Zadaće-15 %
Vježba- 10%
Razgovor o vježbi- 5%
Nastavna priprema-10%

Obavezna literatura
 1. Kovačević, D.; Lasić-Lazić, J.; Lovrinčević, J. (2004). Školska knjižnica-korak dalje. Zagreb : Zavod za informacijske studije
 2. Kovačević, D.; Lovrinčević, J. (2012). Školski knjižničar. Zagreb : Zavod za informacijske studije
 3. Kyriacou, C. (2001). Temeljna nastavna umijeća : metodički priručnik za uspješno poučavanje i učenje. Zagreb : Educa
 4. Predavanja
Dopunska literatura
 1. XXI. Proljetna škola školskih knjižničara Republike Hrvatske (22.-25. travnja 2009.). Zbornik radova.
 2. XXIII. Proljetna škola školskih knjižničara Republike Hrvatske (9.-11. svibnja 2011.). Zbornik radova
 3. XXIV. Proljetna škola školskih knjižničara Republike Hrvatske (21.-24. ožujka 2012.) Zbornik radova

Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij