Naziv
Bibliografska organizacija II
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS
6
Šifra
125421
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Vježbe u praktikumu
30

Cilj
Studenti će steći teorijska i praktična znanja o modelima organizacije bibliografskih i autoriziranih podataka.
Sadržaj
 1. Modeli organizacije bibliografskih i autoriziranih podataka.
 2. Bibliografska terminologija.
 3. Analiza FRBR-a, FRAD-a, IFLA-LRM-a.
 4. Analiza Međunarodnih kataložnih načela.
 5. Objedinjeni ISBD.
 6. Katalogizacija elektroničke građe prema odredbama objedinjenog ISBD-a.
 7. Katalogizacija neomeđene građe prema odredbama objedinjenog ISBD-a.
 8. UNIMARC, MARC21, BIBFRAME.
 9. Normativna kontrola, VIAF.
 10. RDA.
 11. Individidualne odrednice.
 12. Korporativne odrednice..
 13. Katalogizacija anonimnih djela.
 14. Katalogizacija službenih publikacija.
 15. Sljedeća generacija knjižničnih kataloga - alata za otkrića.

Ishodi učenja
 1. Studenti će znati samostano izraditi bibliografski zapis u MARC 21 formatu.
 2. Studenti će znati samostalno izraditi autorizirani zapis u MARC 21 formatu.
 3. Studenti će znati nabrojati i opisati entitete, atribute i odnose prema IFLA-inim konceptualnim FR-modelima.
 4. Studenti će temeljem knjižnične građe znati prepoznati vrstu autorstva i izraditi odgovarajuće pristupnice.
 5. Studenti će pri izradbi kataložnog / bibliografskog zapisa znati primijeniti odredbe objedinjenog ISBD-a.
 6. Upravljati analognim i digitalnim zbirkama i fondovima
 7. Organizirati, označavati i pretraživati informacije i/ili informacijske izvore
 8. Koristiti nacionalne i međunarodne pravne i administrativne propise koji se odnose na nastanak, prijenos i korištenje informacija
Metode podučavanja
Predavanja, vježbe, e-učenje, samostalna izradba zapisa.
Metode ocjenjivanja
Redovito pohađanje nastave i izradba zapisa na vježbama 30%
Pismeni ispit 30%
Usmeni ispit 40%

Obavezna literatura
 1. Verona, E. Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga. Zagreb: Hrvatsko bibliotekarsko društvo, 1983-1986. Dio 1: Odrednice i redalice. 2. izmijenjeno izd. 1986. Dio 2: Kataložni opis.1983. ili VERONA, E. Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga. Pretisak. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2008-2009. Dio 1: Odrednice i redalice. [2. izmijenjeno izd.]. 2009. Dio 2: Kataložni opis. 2008.
 2. ISBD: Međunarodni standardni bibliografski opis / preporučila Skupina za pregled ISBD-a; odobrio Stalni odbor IFLA-ine Sekcije za katalogizaciju; [s engleskog prevela i predgovor napisala Ana Barbarić]. Objedinjeno izd. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2014.
 3. IFLA-in knjižnični referentni model: konceptualni model za bibliografske informacije: definicija konceptualnog referentnog modela kao okvira za analizu neadministrativnih metapodataka koji se odnose na knjižnične izvore / IFLA-ina Skupina za pregled FRBR-a, urednička skupina za objedinjavanje Pat Riva, Patrick Le Bœuf i Maja Žumer; [prijevod s engleskog Mirna Willer, Ana Barbarić]. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2020.
 4. Pravilnik za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima. Verzija 1.0. 2021. Dostupno na: https://pravilnik.kam.hr/
 5. Omeđena građa, tiskana integrirajuća građa i nakladničke cjeline: upute za opis u bibliografskom formatu MARC 21 / izradila Vesna Hodak. Zagreb: Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 2020. Dostupno na: https://www.nsk.hr/wp-content/uploads/2020/12/Omedene-publikacije_2020_OK.pdf
 6. Mrežna građa: upute za katalogizaciju u bibliografskom formatu MARC 21 / izradile Tanja Buzina i Karolina Holub. Izd. 1999. 12. verzija dopuna. Zagreb: Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 2011. Dostupno na: https://www.nsk.hr/wp-content/uploads/2012/02/mrezna-grada_final_web.pdf
Dopunska literatura
 1. Sitni tisak: upute za opis u bibliografskom formatu MARC 21 / izradila Tanja Buzina. 2. izmijenjeno i dopunjeno izd. Zagreb: Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 2020. Dostupno na: https://www.nsk.hr/wp-content/uploads/2020/12/Sitni-tisak_2020_OK.pdf
 2. Barbarić, A.; Willer, M. Kakav nacionalni kataložni pravilnik trebamo?: preliminarno istraživanje. // 13. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnost suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture: zbornik radova / uredile Mirna Willer i Sanjica Faletar Tanacković. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2010. Str. 110-134.
 3. Barbarić, A. Od zadataka kataloga do postupaka korisnika. // Vizija i stvarnost: zbornik u povodu 40 godina djelovanja Aleksandre Horvat u knjižničarstvu / uredile Daniela Živković i Tatjana Nebesny. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 2016. Str. 83-100. Dostupno i na: https://www.bib.irb.hr/811086
 4. Formalna obrada knjižnične građe u svjetlu nadolazećih promjena: [tematski broj] Vjesnik bibliotekara Hrvatske / gošće urednice Ana Barbarić, Vesna Hodak. 59, 1/2(2016). Dostupno na: https://www.hkdrustvo.hr/vjesnik-bibliotekara-hrvatske/index.php/vbh/issue/view/1

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij