Naziv
Metodika nastave informatike 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
6
Šifra
124344
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Student će upoznati te znati definirati i objasniti osnovne pedagoške pojmove (odgoj, obrazovanje, učenik, nastavnik, nastavni sadržaj, mediji/tehnologija, didaktika, metodika, nastava, učionica). Upoznavanje s metodikom (povijesni razvoj, metodičko polje, metodički stup informatike, odgojno-obrazovni čin, metodički čin, struktura). Organizacija rada škole, školska i razredno-nastavna klima, nastavnikove osobine i nastavna umijeća potrebna za nastavni rad. Komunikacija u poučavanju. Nastavna priprava (nastavni principi, metode i sistemi, etape nastavnog sata, korelacija).
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje
 2. Što je metodika?
 3. Organizacija rada škole
 4. Kurikulum i Nastavni plan i program
 5. Učitelj/nastavnik informatike
 6. Temeljna nastavna umijeća
 7. Razredni ugođaj i disciplina
 8. Komunikacija u poučavanju
 9. Udžbenik, Nastavni principi, metode i sistemi
 10. Nastavna priprava
 11. Motivacija i motivacijske tehnike
 12. Obrađivanje novih nastavnih sadržaja (Vođena vježba)
 13. Vježbanje
 14. Ponavljanje
 15. Provjeravanje i ocjenjivanje

Ishodi učenja
 1. definirati i objasniti temeljne pedagoške pojmove
 2. primijeniti primjerenu razredno-nastavnu klimu
 3. demonstrirati primjerena nastavna umijeća
 4. interpretirati nastavnikove osobine
 5. održati nastavnu etapu
Metode podučavanja
Predavanja,seminari, samostalan rad, rad u skupini, e-učenje. Metoda usmenog izlaganja, razgovora, čitanja i rada na tekstu, demonstracije, pisanja.
Metode ocjenjivanja
1. kolokvij- 40% 2. kolokvij- 40% Četiri zadaće- 10 % Vježba- 10 %

Obavezna literatura
 1. Kyriacou, C. (2001). Temeljna nastavna umijeća : metodički priručnik za uspješno poučavanje i učenje. Zagreb : Educa
 2. Jensen, E. (2003). Super-nastava : nastavne strategije za kvalitetnu školu i uspješno učenje. Zagreb : Educa
 3. Brajša, P. (1994). Pedagoška komunikologija : razgovor, problemi i konflikti u školi. Zagreb : Školske novine
Dopunska literatura
 1. Jurić, V. (1989). Razrednonastavna klima-pozadina učeničkog rada. Zagreb : Institut za pedagogijska istraživanja Filozofskog fakulteta
 2. Neill, S. (1994). Neverbalna komunikacija u razredu. Zagreb : Educa

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij