Naziv
Metodika nastave informatike 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
6
Šifra
117603
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Cilj kolegija je osposobiti studente za nastavni i izvannastavni odgojno-obrazovni rad kroz klasični nastavni sat (sukcesivni, simultani i manji intervali izvođenja), pedagošku radionicu, projektnu, problemsku i heurističnu nastavu te obrnutu učionicu. Osim toga, nastavnici informatike trebaju biti osposobljeni za ostvarivanje odgojno-obrazovnog procesa u digitalnom obrazovnom okruženju.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje
 2. Simultani način izvođenja nastavnih etapa
 3. Manji intervali izvođenja nastavnih etapa
 4. Projektna nastava
 5. Problemska i heuristična nastava
 6. Obrnuta učionica
 7. Pedagoška radionica
 8. Digitalno obrazovno okruženje
 9. Instrukcijski dizajn
 10. E-učenik
 11. E-nastavnik
 12. E-nastavni sadržaj
 13. E-nastavna tehnologija
 14. Digitalni obrazovni materijali
 15. Alati Web 2.0 u nastavi informatike

Ishodi učenja
 1. primijeniti primjerene nastavne metode, principe i sisteme
 2. pripremiti nastavnu pripravu za nastavni sat
 3. organizirati nastavni sat
 4. oblikovati i voditi pedagoške-animatorske aktivnosti
 5. oblikovati digitalne obrazovne materijale
Metode podučavanja
Predavanja, seminari, samostalan rad, rad u skupini, e-učenje. Metoda usmenog izlaganja, razgovora, pisanja, čitanja i rada na tekstu, demonstracije.
Metode ocjenjivanja
1. kolokvij- 30 % 2. kolokvij- 30 % Četiri nastavne priprave- 20 % Nastavna priprava za nastavni sat-vježbu- 5 % Održavanje nastavnog sata- 15%

Obavezna literatura
 1. Poljak, V. (1991). Didaktika. Zagreb: Školska knjiga
 2. Desforges, C (2001). Uspješno učenje i poučavanje. Zagreb:Educa
 3. Terhart, E. (2001). Metode poučavanja i učenja: uvod u probleme metodičke organizacije poučavanja i učenja. Zagreb:Educa
 4. Grgin, T. (2001). Školsko ocjenjivanje znanja. Jastrebarsko:Naklada Slap
Dopunska literatura
 1. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. (2011). Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje. Zagreb: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH
 2. Svetličić, S.; Barišić, M.; Vrhovski, H. (2010). WWW informatika 5 : udžbenik informatike s cd-om za peti razred osnovne škole
 3. Svetličić, S.; Barišić, M.; Vrhovski, H. (2010). Informatika 5 : radna bilježnica za peti razred osnovne škole
 4. Svetličić, S.; Barišić, M.; Vrhovski, H. (2011). WWW informatika 6 : udžbenik informatike s cd-om za šesti razred osnovne škole
 5. Svetličić, S.; Barišić, M.; Vrhovski, H. (2011). Informatika 6 : radna bilježnica za šesti razred osnovne škole
 6. Svetličić, S.; Barišić, M.; Vrhovski, H.; Floriani, B. (2011). WWW informatika 7 : udžbenik informatike s cd-om za sedmi razred osnovne škole
 7. Svetličić, S.; Barišić, M.; Vrhovski, H; Floriani, B. (2011). Informatika 7 : radna bilježnica za sedmi razred osnovne škole
 8. Svetličić, S.; Barišić, M.; Floriani, B. (2011). WWW informatika 8 : udžbenik informatike s cd-om za osmi razred osnovne škole
 9. Svetličić, S.; Barišić, M.; Floriani, B. (2011). Informatika 8 : radna bilježnica za osmi razred osnovne škole

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij