Naziv
Metodika nastave psihologije
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS
5
Šifra
125497
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Studenti će moći planirati nastavu psihologije za različite programe i učenike
Sadržaj
 1. Svrha i ciljevi obrazovanja i nastave psihologije
 2. Planiranje i priprema nastave
 3. Izvedba nastavnog sata
 4. Metode poučavanja: izlaganje
 5. Metode poučavanja: instrukcija
 6. Metode poučavanja: vođeno i čisto otkrivanje
 7. Metode poučavanja: rasprava
 8. Metode poučavanja: suradničko učenje
 9. Projektna nastava
 10. Usklađivanje nastavnih metoda i sadržaja
 11. Praćenje i ocjenjivanje učeničkog napretka
 12. Usmeno ispitivanje
 13. Pismeno ispitivanje
 14. Praćenje i procjena rada nastavnika
 15. Razredni ugođaj

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći planirati i pripremiti nastavu
 2. Moći će odabrati odgovarajuće metode poučavanja
 3. odabrati i oblikovati odgovarajuće oblike praćenja i ocjenjivanja učeničkog napretka
 4. Stečena znanja o poučavanju studenti će moći primijeniti u školskom ili vanškolskom poučavanju djece i odraslih
 5. Stečena znanja o poučavanju studenti će moći primijeniti u školskom ili vanškolskom poučavanju djece i odraslih
Metode podučavanja
Predavanja, seminari, e-učenje, samostalni zadaci, grupni zadaci
Metode ocjenjivanja
Studenti prikupljaju radove u svoj portfolio, pojedini uratci se ocjenjuju a ukupna ocjena je rezultat pojedinačnih ocjena.

Obavezna literatura
 1. Vizek Vidović, V., Rijavec,M., Vlahović-Štetić, V., Miljković, D. (2014.): Psihologija obrazovanja. IEP – Vern: Zagreb
 2. Kyriacou , C. (1997), Temeljna nastavna umijeća, Educa, Zagreb
Dopunska literatura
 1. Arends, R.,I., (1991), Learning to teach, McGrow Hill, New York
 2. Meyer, H. (2005.): Što je dobra nastava?, Erudita, Zagreb

Izborni predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar