Naziv
Metodologija čitanja i pisanja
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Francuski
ECTS
2
Šifra
102116
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Lektorske vježbe
15

Cilj
Cilj kolegija je upoznavanje sa strategijama čitanja različitih vrsta tekstova na francuskom jeziku te unaprjeđivanje vještine razumijevanja i pisanja tekstova.
Sadržaj
 1. uvod: sadržaj kolegija i studentske obaveze
 2. tekst I. - vokabular i referentna građa (jednojezični i dvojezični rječnici, papirnati i e-rječnici)
 3. tekst I. - ključne riječi i glavne ideje teksta; sažetak
 4. tekst II. - vokabular: semantički i nesemantički odnosi (sinonimi, antonimi, homonimi, obitelji riječi)
 5. funkcionalni stilovi: primjeri, vježbe
 6. pisani rad
 7. tekst III. - vokabular, sinonimi, antonimi, homonimi, obitelji riječi
 8. tekst III. - struktura teksta
 9. tekst IV. - vokabular, reformuliranje teksta
 10. pisani rad
 11. tekst V. - vokabular, strategije čitanja, koherencija teksta, konektori
 12. tekst V. - reformuliranje, sažetak
 13. tekst VI. - konektori, koherencija teksta; sinteza, sažetak
 14. tekst VI. - baze podataka, znanstvena bibliografija
 15. pisani rad

Ishodi učenja
 1. uočiti bitne elemente u nepoznatom tekstu
 2. učinkovito se služiti rječnikom u cilju proširenja vokabulara
 3. pretraživati papirnate i e-izvore
 4. preoblikovati tekstove različitih razina složenosti
 5. poboljšati strategiju čitanja
 6. proširiti i produbiti poznavanje francuske kulture i kulture frankofonih zemalja
 7. kreirati vlastiti usmeni ili pisani tekst na francuskom jeziku prema zadanim elementima ili samostalno primjenjujući vokabular iz različitih područja života, kulture, znanosti i tehnologije
 8. upoznati elemente i razviti poznavanje francuske i frankofone civilizacije i kulture, te razumjeti i komentirati kulturne, društvene i povijesne obrasce i pojave u frankofonim zemljama
Metode podučavanja
Metode: pisanja, čitanja i rada na tekstu, razgovora.
Razvijanje kompetencija: čitanje s razumijevanjem, usmeno i pismeno izražavanje.
Individualni i grupni rad.
Metode ocjenjivanja
Trajno praćenje. Vrednuju se i studentski samostalni domaći radovi, pismeni radovi na satu, aktivno sudjelovanje na satu.

Obavezna literatura
 1. različite vrste tekstova (autentičnih dokumenata) iz novina,časopisa i književnih djela
 2. jednojezični i dvojezični rječnici te ostala referentna građa
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar