Naziv
Metodologija istraživačkog rada u judaistici
Organizacijska jedinica
Katedra za judaistiku
ECTS
30
Šifra
147581
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Upoznati studente s judaističkim studijem u njegovoj raznolikosti glede disciplina, kronologije, kao i geografskih specifičnosti.
Cilj će se postići analizom sve većeg konsenzusa oko ciljeva i metodologije u judaističkim studijima i upoznavanjem sa suvremenim znanstvenim inicijativama u različitim poddisciplinama judaističkih studija (povijest, religija, filozofija, književnost).
Sadržaj
 1. Uvodna razmatranja
 2. Interdisciplinarnost judaističkih studija: primjenom kombinacije povijesne perspektive, perspektive religijskih studija, židovske misli i filozofije, sociološke te literarne perspektve demonstrira se interdisciplinarnost studija judaistike
 3. Povijesne perspektive judaistike (moderna europska židovska povijest te cionizam i povijest Države Izrael)
 4. Perspektive religijskih studija (komparativna religija, psihologja i sociologija religije)
 5. Perspektive židovske misli i filozofije (etika, politika, estetika)
 6. Sociološke perspektive studija judaistike
 7. Literarna perspektiva (intertekstualnost, semiotika, paleografija i znanost o prevođenju)
 8. Metodologija: praktične radionice
 9. Metodologija: praktične radionice
 10. Kako napisati diplomski rad? Analiza odabrane istraživačke teme.
 11. Kako napisati diplomski rad? Izlaganje rezultata analize istraživačke teme.
 12. Kako napisati diplomski rad? Pisano formuliranje rezultata i zaključaka.
 13. Kako napisati diplomski rad? Rasprava o rezultatima i zaključcima.
 14. Kako napisati diplomski rad? Zaključna razmatranja.
 15. Zaključak

Ishodi učenja
 1. postaviti konkretan istraživački problem i planirati njegovo provođenje te analizirati rezultate istraživanja koristeći metodologije humanističkih znanosti i digitalne humanistike
 2. ovladati metodologijom judaistike, kako bi bio sposoban za samostalan rad na području judaističkih poddisciplina
 3. komunicirati svoje zaključke te znanje i argumente koji ih podupiru stručnjacima i laicima jasno i nedvosmisleno
 4. koristiti, formalno i samostalno, vlastito znanje, rad i kompetencije za samostalni rad u području judaistike
Metode podučavanja
Predavanja, seminari i diskusije.
Metode ocjenjivanja
Redovno pohađanje nastave i sudjelovanje u diskusijama te završni pisani rad.

Obavezna literatura
 1. Pickering, Michael (ur.). Research Methods for Cultural Studies. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2008.
 2. Gunn, Simon, Lucy Faire (ur.). Research Methods for History. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2012.
 3. Keightley, Emily, Michael Pickering (ur.). Research Methods for Memory Studies. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2013.
 4. Levenberg, Lewis, Tai Neilson, David Rheams (ur.). Research Methods for the Digital Humanities. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2016.
Dopunska literatura
 1. Dadon, Kotel. Židovstvo: život, teologija i filozofija. Zagreb: Profil International, 2009.

Obavezan predmet na studijima
 1. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 3. semestar