Naziv
Metodologija znanstvenog rada
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS
4
Šifra
47422
Semestri
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznati i usvojiti temeljne pojmove, probleme i metode metodologije znanosti i
i povezanih područja. Samostalno i kritički primijeniti osnovne probleme i tehnike metodologije znanosti na vlastito studijsko područje.. Upoznati osnovne probleme filozofija pojedinih znanosti. Osposobiti se za primjenu naučenog u samostalnom kritičkom procjenjivanju temeljnih problema pojedinih filozofije znanosti, te moći oblikovati i argumentirati vlastiti stav prema istim.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij. Što je filozofija znanosti? Filozofija znanosti i povezana područja. Problem znanstvene metode.
 2. Logički temelji filozofije znanosti – Logika, znanstvene metode i dedukcija.
 3. Logički temelji – Logika sudova, sintaksa, semantika.
 4. Logički temelji – Logika predikata, sintaksa, semantika. Logička struktura znanstvenih zakona.
 5. Logička struktura znanosti: Znanstveni pojmovi, zakoni i teorije. Pozitivizam i logička rekonstrukcija znanosti.
 6. Problem znanstvenog objašnjenja – D-N model i njegove kritike.
 7. Struktura znanstvenih teorija: Aksiomatizacija teorija – primjeri, mogućnosti i ograničenja.
 8. Indukcija i induktivna logika. Deduktivna i induktivna logika. Pojam semantičke informacije i informativnost.
 9. Osnovni pojmovi teorije vjerojatnosti
 10. Znanstveno otkriće, indukcija i vjerojatnost.
 11. Induktivna logika i vjerojatnost, neke filozofske interpretacije.
 12. Problem indukcije – od Humea do danas. Opravdanje indukcije.
 13. Problem demarkacije znanosti od pseudoznanosti. Bečki krug, Popper, suvremene kontraverze.
 14. Pitanje razvoja znanosti i znanstvenih teorija. Kuhn i znanstvene revolucije.
 15. Filozofija znanosti i društveno- humanističke znanosti. Završna razmatranja.

Ishodi učenja
 1. Upoznati i usvojiti temeljne pojmove, probleme i metode metodologije znanosti i i povezanih područja
 2. Samostalno i kritički primijeniti osnovne probleme i tehnike metodologije znanosti na vlastito studijsko područje
 3. Upoznati osnovne probleme filozofija pojedinih znanosti
 4. Osposobiti se za primjenu naučenog u samostalnom kritičkom procjenjivanju temeljnih problema pojedinih filozofije znanosti, te moći oblikovati i argumentirati vlastiti stav prema istim.
Metode podučavanja
Predavanja, rasprave, zadaci istorazinskog vrednovanja
Metode ocjenjivanja
Zadaci istorazinskog vrednovanja, on-line testovi i problemi

Obavezna literatura
 1. Zbirka odabranih tekstovi iz metodologije znanstvenog rada i uvoda u filozofiju znanosti (priredio D. Lauc)
Dopunska literatura
 1. Cohen, M./Nagel, E., Uvod u logiku i naučnu metodu. Beograd 1974. Nolt, J. Logic (SCHAUM’s Outlines). McGraw-Hill, 1998. Lauc/Šikić: Logika (2 i 3 dio)

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 3. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Ljetni semestar
 • Diplomski studij: Ljetni semestar