Naziv
Mikenska epigrafija
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS
3
Šifra
51116
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Kolegij je posvećen učenju lineara B, najstarijega grčkog pisma. Pismo je silabičke prirode (jedan znak stoji za jedan slog) i dešifrirano je 1952. godine. Po usvajanju znakovlja pisma predavanja se posvećuju čitanju izvornih linear B tekstova, uglavnom ispisanih na glinenim tablicama. Na samome kraju semestra održava se praktični sat na kojem će studenti izrađuju vlastite linear B tablice.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje o egejskoj brončanodobnoj pismenost i dešifriranju lineara B.
 2. Učenje linear B znakovlja I.
 3. Učenje linear B znakovlja II.
 4. Učenje linear B znakovlja III.
 5. Učenje linear B znakovlja IV.
 6. Pisanje linear B znakovlja I.
 7. Pisanje linear B znakovlja II.
 8. Pisanje linear B znakovlja III.
 9. Pisanje linear B znakovlja IV.
 10. Pisanje linear B znakovlja V.
 11. Iščitavanje posve jednostavnih tekstova I.
 12. Iščitavanje posve jednostavnih tekstova II.
 13. Iščitavanje posve jednostavnih tekstova III.
 14. Iščitavanje posve jednostavnih tekstova IV.
 15. Izrada Linear B tablice.

Ishodi učenja
 1. prepoznati linear B znakovlje
 2. pisari i čitati linear B znakovlje
 3. čitati i interpretirati jednostavne linear B tekstove
 4. analiza jednostavnih linear B tekstova
Metode podučavanja
Predavanje i vježbe (vježbe čitanja i pisanja, čitanje jednostavnih tekstova)
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. J. Chadwick, The Decipherment of Linear B, Cambridge, 1967
 2. J. Chadwick, Linear B and Related Scripts, London, 2001.
 3. T. G. Palaima, "Linear B", in E.C. Cline, The Oxford Handbook of the Bronze Age Aegean, Oxford - New York, 2010.
Dopunska literatura
 1. J. T. Hooker, Linear B. An Introduction, Bristol, 1980.
 2. A. Robinson, The Man who Deciphered Linear B, London, 2002.
 3. Y. Duhoux & A. Morpurgo Davies, A Companion to Linear B, Louvain-la-Neuve, 2008-2014.

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 3. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3. semestar