Naziv
Mjerenje lingvističke i komunikacijske kompetencije
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Francuski
ECTS bodovi
3
Šifra
125545
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Seminar
30

Cilj
Omogućiti studentima uvid u problematiku određenja i vrednovanja lingvističke i komunikacijske kompetencije u stranom jeziku.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje, sadržaj kolegija, studentske obveze
 2. Vrjednovanje znanja
 3. Određenje lingvističke kompetencije
 4. Određenje komunikacijske kompetencije
 5. Mjerenje lingvističke kompetencije
 6. Mjerenje komunikacijske kompetenciije
 7. Testiranje u nastavi stranih jezika i vrste testova
 8. Testiranje u nastavi stranih jezika i vrste testova
 9. Pitanje valjanosti i pouzdanosti testova
 10. Standardizirano i nestandardizirano testiranje
 11. Standardizirano i nestandardizirano testiranje
 12. Izrada testa
 13. Izrada testa
 14. Ponavljanje, zaključci
 15. Ponavljanje, zaključci

Ishodi učenja
 1. odrediti temeljna obilježja lingvističke i komunikacijske kompetencije
 2. definirati ključne pojmove na kojima se temelji vrjednovanje u nastavi stranih jezika
 3. razumjeti i primijeniti odgovarajuća načela vrjednovanja
 4. opisati i usporediti vrste testova
 5. planirati i kritički promišljati proces vrjednovanja francuskog kao stranoga jezika
 6. izabrati prikladne metode i postupke vrednovanja s obzirom na cilj poučavanja i vrednovanja
Metode podučavanja
Rasprava, individualni rad
Metode ocjenjivanja
seminarski rad, usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Bolton, S. (1987) Evaluation de la compétence communicative en langue étrangère, Paris, Hatier-Credif
 2. Cornaire, C. (1998) La compréhension orale, Paris, CLE, International
 3. Tagliante, C. (1993) L'évaluation, Paris, CLE, International
Dopunska literatura
 1. Cyr, P. (1998) Les stratégies d'apprentissage, Paris, CLE, International
 2. Cornaire, C., Raymond, P. M. (2000) La Production écrite, Paris, CLE, International
 3. Izbor članaka iz stručnih časopisa, Le Français dans le monde, Paris, Strani jezici, Zagreb

Izborni predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij