Naziv
Diplomska radionica I. - moderna i suvremena povijest
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS
5
Šifra
218057
Semestri
zimski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Cilj Diplomske radionice I je definiranje teme diplomskog rada i mentora te njihova prijava za sjednicu Odsjeka.
Sadržaj
 1. Definiranje polaznika seminara, načina rada i obaveza studenata (isticanje cilja Diplomske radionice I u definiranju teme, mentora, istraživačkog pitanja, metodologije, izvora, literature, kao i sastavljanja sinopsisa); iskustva drugih domaćih i inozemnih sveučilišta sa sličnim kolegijima o pisanju diplomskog rada.
 2. Predavanje o relevantnosti izabrane teme, važnosti metodologije, izvora i literature
 3. Predavanje o konkretnom definiranju teme i postavljanju središnjeg istraživačkog pitanja i niza drugih podpitanja
 4. Predavanje o strukturi diplomskog rada. Predmetni nastavnik predstavit će nastavnike s modula moderne i suvremene povijesti i područja kojima se bave (kao najava njihovog gostovanja)
 5. Zajedničko gostovanje nastavnika s modula moderne i suvremene povijesti (predstavljanje područja kojima se bave i tema na koje bi željeli uputiti diplomante, informiranje o načinu mentorskog rada sa studentima itd.).
 6. Rad na tekstualnom predlošku: Umberto Eco, Kako se piše diplomski rad, Beograd 2000.
 7. Rad na tekstualnom predlošku: Dubravka Oraić Tolić, Akademsko pismo. Strategije i tehnike klasične retorike za suvremene studentice i studente, Zagreb 2011.
 8. Odlazak u Hrvatski državni arhiv (upoznavanje s fondovima koji mogu biti poticajni za izbor teme diplomskog rada)
 9. Odlazak u Hrvatski državni arhiv (upoznavanje s fondovima koji mogu biti poticajni za izbor teme diplomskog rada)
 10. Odlazak u Hrvatski državni arhiv (upoznavanje s fondovima koji mogu biti poticajni za izbor teme diplomskog rada)
 11. Analiza izabranih diplomskih radova obranjenih na Odsjeku za povijest. Pisani studentski komentar
 12. Javna obrana diplomskog rada (organiziranje obrane studenta/studentice starije generacije u terminu diplomske radionice)
 13. Predstavljanje i rasprava o studentskim istraživanjima planiranih tema diplomskog rada
 14. Predstavljanje i rasprava o studentskim istraživanjima planiranih tema diplomskog rada
 15. Predstavljanje i rasprava o studentskim istraživanjima planiranih tema diplomskog rada

Ishodi učenja
 1. definirati istraživačku temu koja predstavlja doprinos historiografiji u usporedbi s postojećim znanjima o istoj ili srodnoj materiji
 2. identificirati i koristiti odgovarajuće izvore informacija za diplomski rad
 3. primijeniti znanja o teorijskim paradigmama i slojevitim pristupima (u ekonomskoj, političkoj, socijalnoj, rodnoj itd. povijesti) pri konkretnom istraživanju
 4. voditi diskusiju i/ili sudjelovati u njoj potičući dubinsko promišljanje o temi
Metode podučavanja
Predavanja, vježbe, prezentacije
Metode ocjenjivanja
Polaženje nastave, samostalni rad, prezentacija

Obavezna literatura
 1. Dubravka Oraić Tolić, Akademsko pismo. Strategije i tehnike klasične retorike za suvremene studentice i studente, Zagreb 2011.
 2. Umberto Eco, Kako se piše diplomski rad, Beograd 2000.
Dopunska literatura
 1. Jeremy Black, Donald M. MacRaild, Izučavanje istorije [izvornik: Studying History], Beograd 2007.
 2. Knut Ćelstali, Prošlost nije više što je nekad bila, Beograd 2004.

Obavezan predmet na studijima
Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij