Naziv
Diplomska radionica II. - moderna i suvremena povijest
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS
5
Šifra
218055
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Cilj Diplomske radionice II je usmjeravati studente u istraživačkom i analitičko-interpretativnom radu na prethodno definiranoj temi diplomskog rada kako bi njihovi radovi bili što kvalitetniji.
Sadržaj
 1. Definiranje polaznika, načina rada i obaveza studenata. Isticanje da će se nastava orijentirati prema prijavljenim temama diplomskih radova i da je cilj Diplomske radionice II u podizanju kvalitete provođenog istraživanja, analize, argumentiranja, interpretacije i pisanja diplomskog rada.
 2. Predavanje o povijesnim kontekstima važnim za prijavljene teme (predmetni ili gostujući nastavnik s modula moderne i suvremene povijesti)
 3. Predavanje: Kako provesti što kvalitetnije istraživanje za potrebe diplomskog rada?
 4. Odlazak u Hrvatski državni arhiv (upoznavanje s dodatnim fondovima koji su važni za kontekst prijavljenih tema, odnosno mogu dati dodatnu kvalitetu istraživanju)
 5. Odlazak u Hrvatski državni arhiv (upoznavanje s dodatnim fondovima koji su važni za kontekst prijavljenih tema, odnosno mogu dati dodatnu kvalitetu istraživanju)
 6. Javna obrana diplomskog rada (organiziranje obrane studenta/studentice starije generacije u terminu diplomske radionice)
 7. Kako napisati uvodno poglavlje - analiza izabrane knjige
 8. Analiza izabranog članka – primjer tumačenja arhivskih izvora
 9. Analiza izabranog članka – primjer istraživanja novina kao izvora
 10. Rad na tekstu – primjer istraživanja usmenih, memoarskih i dnevničkih izvora
 11. Rad na tekstu – primjer istraživanja udžbenika povijesti
 12. Rad na tekstu – primjer istraživanja drugih vrsta izvora
 13. Predstavljanje i rasprava o istraživanjima provedenim za potrebe diplomskog rada ili napisanim poglavljima
 14. Predstavljanje i rasprava o istraživanjima provedenim za potrebe diplomskog rada ili napisanim poglavljima
 15. Predstavljanje i rasprava o istraživanjima provedenim za potrebe diplomskog rada ili napisanim poglavljima

Ishodi učenja
 1. demonstrirati profesionalne radne navike i profesionalnu etiku prilikom pisanja diplomskog rada
 2. na temelju kompleksnih informacija napisati jasno strukturirani i koherentni diplomski rad
 3. napisati dobro strukturirani diplomski rad na temelju kompleksnih informacija
 4. oblikovati argumente o prošlosti pomoću različitih izvora i dokaza
 5. primijeniti specifična znanja i vještine potrebne za proučavanje dokumenata iz određenog razdoblja (npr. paleografija, epigrafija, uporaba starih jezika i pisama itd.)
 6. prosuđivati valjanost argumenata drugih povjesničara te istovremeno oblikovati vlastite argumente o prošlosti pomoću različitih izvora i dokaza
Metode podučavanja
Predavanja, vježbe, prezentacije
Metode ocjenjivanja
Polaženje nastave, samostalni rad, prezentacija

Obavezna literatura
 1. Literatura će biti definirana u skladu s temama prijavljenih diplomskih rada i u dogovoru sa studentima
Dopunska literatura
 1. Literatura će biti definirana u skladu s temama prijavljenih diplomskih rada i u dogovoru sa studentima

Obavezan predmet na studijima
Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij