Naziv
Hrvatska standardna prozodija
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
215539
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Seminar
45

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Kroatistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
  • Diplomski studij: Ljetni semestar